top of page

Výuka náboženstva

pre provoprijímajúce deti

Prvé sväté prijímanie

Slávnosť Prvého svätého prijímania je veľkou udalosťou nielen v živote detí, ale aj ich rodín a celého spoločenstva veriacich. Na túto udalosť sa pripravujeme s deťmi a ich rodičmi počas trojročnej katechézy v škole a následne bezprostrednou prípravov v kostole. Praktizujúci kresťanský život rodiny je tou najlepšou prípravou. Dieťa sa postupne oboznámuje s vierou v Trojjediného Boha a stáva sa trvalou súčasťou cirkevnej rodiny. 

Výuka náboženstva

Výuka náboženstva prebieha v Slovak Academy of Chicago. Preto prosíme rodičov, aby prihlásili svoje deti na vyučovanie náboženstva. 

 

PRIHLÁŠKA A PODMIENKY

PRIJATIA PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA


1. Účasť na nedeľnej sv. omši a prikázaných sviatkoch
2. Účasť na vyučovaní náboženstva
3. Odporúčanie katechétu

4. Krstný list

 

Pre bližšie informácie či odpovede na vaše otázky, prosíme kontaktujte kňaza.

PDF icon.png
Word icon.png

Eucharistia

  • Eucharistia - je prepodstatnenie (transsubstantiatio) chleba a vína na Kristovo telo a jeho krv. Pod konsekrovanými spôsobmi chleba a vína je opravdivo, skutočne a podstatne prítomný sám živý a oslávený Ježiš Kristus, jeho telo a jeho krv spolu s jeho dušou a s jeho božstvom.

  • Eucharistia - je sviatosť, v ktorej Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína so svojím telom a krvou, aby sa obetoval nekrvavým spôsobom nebeskému Otcovi a veriacim sa dával za pokrm duše.

  • Eucharistia - je Telo a Krv Pána Ježiša, pod spôsobmi chleba a vína.

  • Eucharistia - je umučený a vzkriesený Kristus, prítomný medzi nami pod spôsobom chleba a vína.

Informácie a príprava k prvému svätému príjmaniu

Ježiš im povedal: "Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo."

Mt 19,14,

bottom of page