top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Spytovanie svedomia pre najmenších

Updated: Apr 9, 2020

Čo urobím, keď som stratil niečo veľmi cenné? Začnem hľadať všade kde som bol, alebo čo som mal so sebou. Poprevraciam všetky vrecká, tašky a premýšľam čo som robil a kde som bol. Spytovanie svedomia je niečo podobné. Premýšľam a pýtam sa sám seba či som vždy bol poslušným Božím priateľom. Viem, že to nie je jednoduché. Ako pomôcka mi k tomu slúžia Božie prikázania, aby som poznal všetky svoje hriechy. Vo svätej spovedi ich chcem všetky vyznať a úpromne oľutovať. Bez ľútosti mi Pán Boh hriechy neodpustí.Modlitba pred spytovaním svedomia

Pane Ježišu, ty ma poznáš a vieš aký som. Vieš či som robil dobre alebo zle. Prosím ťa pomôž mi, aby som si úprimne a pravdivo spytoval svedomie a dobre sa pripravil na svätú spoveď. Amen.


Najskôr: Kedy som sa spovedal naposledy? Nezamlčal som nejaký ťažký hriech? Nezabudol som vyznať ťažký hriech? Urobil som úkon kajúcnosti, ktorý som dostal pri poslednej spovedi? Polepšil som sa od poslednej spovede? V čom?


Desať Božích prikázaní

1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal. Modlil som sa pravidelne ráno aj večer? Modlim sa pred jedlom a po jedle? Modlil som sa len z donútenia? Myslel som pri modlitbe na Pána Boha? Nebol som lenivý do modlitby? Nehanbil som sa za vieru? Nedával som prednosť zábave, televízií pred modlitbou? Bol som poverčivý?


2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. Nehovoril som o Pánu Bohu škarede a neúctivo? Vyslovoval som Božie meno a mená svätých bez potreby? Vysmieval som sa z náboženských vecí?


3. Spomni si aby si deň sviatočný svätil. Chodím rád do kostola? Bol som v nedeľu a v prikázaný sviatok na celej svätej omši? Chodím na čas do kostola? Sledujem svätú omšu pozorne? Nevyrušujem iných? Ako sa správam v kostole? Viem, že môj priateľ Ježiš ma čaká vo svätej hostii? Dodržal som eucharistický pôst? Viem, že v kostole sa neje a nepije? Nedávam prednosť výletom pred svätou omšou v nedele a prikázané sviatky?


4. Cti otca svojho i matku svoju. Ako sa správam k rodičom? Snažím sa robiť im radost? Poslúchal som ich ochotne? Neodvrával som im, nehneval som ich, neklamal som ich? Nehádal som sa a nebil so súrodencami? Žaloval som na nich nepravdivo? Viem sa podeliť o sladkosti či hračky? Nevyhováral som sa? Nebol som neochotný a neúctivý k ostatním (k starým rodičom, susedom, kamarátom)? Prial so mim zle?

Pomáhal som rodičom? Nezatajil som im zlú známku či poznámku v škole? Ako som sa správal ku starším? Bol som k ním úctivý?


5. Nezabiješ. Chránim si svoje zdravie? Škodil som si na zdraví jedlom, pitím, nevhodným oblečením? Nebol som maškrtný a vyberavý v jedle? Bil som niekoho? Neublížil som mu? Netrápil som zvieratá? Bol som bezohľadný, hrubý, urážlivý, žiarlivý, pomstivý? Nadával som druhým? Bol som pyšný, povýšenecký, vyťahoval som sa nad iných?


6. Nezosmilniš a 9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. Hovoril som neúctivo? Mám úctu k svojmu telu aj k telu druhého? Nevysmieval som sa z neho? Nepozeral som neslušné obrázky, filmy? Nehovoril som neslušné reči, vtipy? Nekreslil som nemravné obrázky?


7. Nepokradneš a 10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho ani nič čo jeho je. Ukradol som niečo niekomu? Vrátil som ukradnutú vec? Ukradol som si niečo z domu (peniaze)? Koľko? Zobral som si niečo bez dovolenia rodičov? Pokazil som niečo či rozbil a som sa nikomu nepriznal? Požičal som si nejakú vec a som ju nevrátil? Poškodil som niečo niekomu úmyselne? Bol som lakomý? Viem sa podeliť so svojimi vecami? Závidel som niečo niekomu? Utrácal som peniaze na zbytočné veci?


8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. Hovoril som o chybách iných? Vymýšľal som si chyby na iných a som ich hovoril? Posmieval som sa niekomu? Bol som neúprimný? Klamal som? Pretvaroval som sa? Viem sa priznať? Nadával som druhým? Dodržal som čo som sľúbil? Aký som bol voči kamarátom? Nehnevám sa na iných?


V škole: Dávam pozor na vyučovaní? Poslúcham učiteľov, vychovávateľov, katechétov, kňazov? Pripravujem sa svedomito a zodpovedne na vyučovanie? Uvedomujem si, že škola je mojou prácou? Nepodvádzal som pri písomkach? Nenávadzal som niekoho na zlé?

Predsavzatie: V čom sa chcem zlepšiť?


Modlitba po spytovaní svedomia

Pane Ježišu, ďakujem ti za svetlo a pomoc pri spytovaní svedomia. Pomôž mi, aby moja spoveď bola úprimná a úplná. Aby som nezabudol žiaden hriech ani ten najmenší. Chcem sa naozaj polepšiť a byť tvojim dieťaťom. Amen.


Nezabudni doma odprosiť všetkých, kterým si ublížil a taktiež kamarátov. Stačí, keď im povieš: prepáč mi, že som ti ublížil.608 views0 comments

Comments


bottom of page