top of page
New Slovak Mission Center in Palos Hills IL .png

Zbierka na úpravy a opravy nového misijného centra 

Zbierka na nové Slovenské misijné centrum v Chicagu 

Slovenská misia je nezisková kresťanská organizácia, ktorá stojí výlučne na ľubovoľných daroch jej dobrodincov. Svojimi milodarmi podporujete slovenskú komunitu a evanjelizačné poslanie našej misie.

Ďakujeme vám za vašu priazeň!

Viac o zbierke na naše nové centrum 

Donate with PayPal.png

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

Jeremiáš 29:13

Church Tower
bottom of page