top of page
Modern Architecture

Zbierka
na nové slovenské misijné centrum v Chicagu 

Zbierka na nové Slovenské misijné centrum v Chicagu 

Slovenská misia je nezisková kresťanská organizácia, ktorá stojí výlučne na ľubovoľných daroch jej dobrodincov. Svojimi milodarmi podporujete slovenskú komunitu a evanjelizačné poslanie našej misie.

Ďakujeme vám za vašu priazeň!

Donate with PayPal.png

Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.

Jeremiáš 29:13

Church Tower
bottom of page