top of page

Podporte

     Slovenskú Misiu

Milodary na podporu Slovenskej misie 

môžete zasielať na PayPal účet

Slovenská misia je nezisková kresťanská organizácia, ktorá stojí výlučne na ľubovoľných daroch jej dobrodincov. Svojimi milodarmi podporujete evanjelizačné poslanie našej misie.

Ďakujeme vám za vašu priazeň.

Donate with PayPal.png

Členské príspevky

Slovenská misia je členskou neziskovou organizáciou. Všetci členovia sa dobrovoľne rozhodujú byť jej súčasťou a zároveň podporovať jej činnosť duchovne aj hmotne. Každý člen sa zaviazuje svojou modlitbou podporovať evanjelizačné poslanie našej misie. Zároveň svojou účasťou na jednotlivých aktivitách prispieva k vytváraniu našej komunity. Každý dospelý člen prispieva svojim milodarom 100.00 USD ročne na základné potreby našej misie.

Iné zbierky

Charita a charitatívna láska je neoddeliteľnou súčasťou Kristovej cirkvi. Preto aj naša slovenská komunita veriacich chce postupne odpovedať na jednotlivé výzvy pomoci ľuďom, ktorí to v momentálnej chvíli najviac potrebujú. 

Momentálne prebieha mimoriadna zbierka na podporu utečencom a trpiacim vojnou v Ukrajine. Svoje milodari môžete posielať na náš PayPal učet - zadajte poznámku Ukrajina - alebo osobne po každej slovenskej omši.

 

V spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul na Ukrajine sme v blízkej minulosti odpovedali na ich výzvu pomoci  najchudobnejším, kde sme prispeli sumou 1600.00 USD. Nech Pán odmení svojimi milosťami a hojným požehnaním štedrosť všetkých dobrodincov. Viac informácii o tejto zbierke tu. 

 

V pôstnom období sme uskutočnili tzv. PÔSTNU ALMUŽNU na pomoc našim najpotrebnejším v našej slovenskej komunite. Za všetky vaše milodary úprimné Pán Boh odmeň. 

V adventnom období (r. 2020) prebehla zbierka pre rodinu Kellnerovú z Veľkej Lomnice na Slovensku. Viac informácii o tejto zbierke nájdete tu.

Screen Shot 2020-04-08 at 11.10.50 AM.pn

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život.

Jn 5, 31-47

bottom of page