top of page

Výuka náboženstva

​Škôlka a základná škola

Výuka náboženstva

Milí záujemci o výučbu náboženstva v slovenskom jazyku.

Je nám nesmiernym potešením byť súčasťou tejto skvelej príležitosti
pokračovat v dlhoročnej tradícii vzdelávania slovenských detí v Chicagu. Naše osobné pracovné nasadenie, skúsenosti v pedagogickej praxi, láska k dieťaťu a jeho prirodzenej túžbe učiť sa a zdokonaľovať sa, Vám budú zárukou úspešnosti v tomto novovznikajúcom vzdelávacom projekte ľudí slovenskej komunity. Deti akéhokoľvek veku s túžbou naučiť sa písať, čítať a rozumieť po slovensky, i deti s túžbou rozvíjat náboženské vedomosti alebo pripraviť sa ku sviatostiam, ale aj dospelí s prianím preniknúť do tajov jazyka našich predkov, sú predmetom nášho očakávania, ktoré sa budeme snažiť cibriť a dostatočne zveľaďovať v rámci našich možností.

 

Tešíme sa na Vás na pôde slovenskej školy Slovak Academy of Chicago každú sobotu.

 

Práve prebieha registrácia na školský rok 2022/23.


 

Naši najmenší

Dieťa prijatím sviatosti krstu sa stáva Božím dieťaťom, je začlenené do společenstva cirkvi a má účasť na Božom kráľovstve. Uvádzanie do kresťanského života, ktoré bolo započaté sviatosťou krstu pokračuje v ranom detstve rodinou katechézou.

 

Cirkev a škola sú nápomocné pri budovaní vzťahu k Bohu a k ľudskej spoločnosti. Správne ľudské a duchovné hodnoty sú rozhodujúce pre najbližšiu budúcnosť viery mladého človeka.

 

Uvedomujúc si túto zodpovednosť, ponúkame pre našich najmenších katechézy spojené s ich vekom. 

Prvoprijímajúce deti

Byť kresťanom katolíkom znamená, byť prijímateľom Božích milostí. Cirkev nás pozýva, aby sme mali plnú účasť na Eucharistií.

 

Predsviatostnou katechézou pripravujeme naše deti, aby tak ako dospelí, mali plnú účasť na slávení Kristovej obety.

 

Sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie, sú ďalšie sviatosti, ktoré prijímame už v detstve, a ktoré nás budú doprevádzať celým životom.

Príprava Birmovancov

Prijatím darov Ducha Svätého vstupujeme do dospelého kresťanského života. Po niekoľkoročnej formácií sa od nás očakáva, že budeme aktívnymi členmi Božej cirkvi.

 

Vo sviatosti birmovania znovu vyznávam a potvrdzujem svoju vieru. Chcem žiť svoj život s Bohom. Chcem sa stať učeníkom Ježiša Krista a ohlasovateľom Jeho Radostnej zvesti. 

Katechéti

Screen Shot 2020-03-25 at 10.52.59 PM.pn

Ing. Zuzana Gondová

Assitujúca katechétka

pre škôlku a prvý ročník

Screen Shot 2020-03-25 at 10.50.00 PM.pn

P. Stanislav Bindas, CM

Príprava na prvé sväté prijímanie a birmovanie 

DarinkaArvajovicova.JPG

Darinka Arvajovičová

Katechétka pre

š​kôlku a prvý ročník

bottom of page