top of page
Rosary

Spoločenstvo živého ruženca

pri Slovenskej Misii

Informácie pre členov Spoločenstva Živého ruženca

V našej Slovenskej misií máme jednú ružu Živého ruženca. Ruža má 20 členov, ktorí sa denne modlia jeden desiatok posvätého ruženca. Prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku si členovia vymieňajú jednotlivé tajomstvá, ktoré môžete nájsť na tejto strane spolu aj s textom na rozjímanie. 

Zároveň pozývame aj ďalšich našich rodákov žijúcich v Chicagu a okolí, aby sa k nám pridali. Kto by mal záujem prosíme, aby kontaktoval horliteľku ružencového spoločenstva pani Helena Jurčišinovú na e-mailovej adrese Jurcisinovci.chicago@gmail.com alebo správcu Slovenskej Misie P. Stanislava Bindasa, CM.

Tajomstvá radostného ruženca s textom na rozjímanie

Tajomstvá ruženca svetla s textom na rozjímanie

Tajomstvá bolestného ruženca s textom na rozjímanie

Tajomstvá slávnostného ruženca s textom na rozjímanie

bottom of page