Rosary

Spoločenstvo živého ruženca

pri Slovenskej Misii

Informácie pre členov Spoločenstva Živého ruženca

V našej Slovenskej misií máme jednú ružu Živého ruženca. Ruža má 20 členov, ktorí sa denne modlia jeden desiatok posvätého ruženca. Prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku si členovia vymieňajú jednotlivé tajomstvá, ktoré môžete nájsť na tejto strane spolu aj s textom na rozjímanie. 

Zároveň pozývame aj ďalšich našich rodákov žijúcich v Chicagu a okolí, aby sa k nám pridali. Kto by mal záujem prosíme, aby kontaktoval horliteľku ružencového spoločenstva pani Helena Jurčišinovú na e-mailovej adrese Jurcisinovci.chicago@gmail.com alebo správcu Slovenskej Misie P. Stanislava Bindasa, CM.

Tajomstvá radostného ruženca s textom na rozjímanie

Radostny-ruzenec-prvy-desiatok-ruzenocov
press to zoom
Radostny-ruzenec-prvy-desiatok-ruzenocov
press to zoom
Radostny-ruzenec-druhy-desiatok-ruzenoco
press to zoom
Radostny-ruzenec-druhy-desiatok-ruzenoco
press to zoom
Radostny-ruzenec-treti-desiatok-ruzenoco
press to zoom
Radostny-ruzenec-treti-desiatok-ruzenoco
press to zoom
Radostny-ruzenec-stvrty-desiatok-ruzenoc
press to zoom
Radostny-ruzenec-stvrty-desiatok-ruzenoc
press to zoom
Radostny-ruzenec-piaty-desiatok-ruzenoco
press to zoom
Radostny-ruzenec-piaty-desiatok-ruzenoco
press to zoom
1/1

Tajomstvá ruženca svetla s textom na rozjímanie

Ruzenec-svetla-prvy-desiatok-ruzenocove-
press to zoom
Ruzenec-svetla-prvy-desiatok-ruzenocove-
press to zoom
Ruzenec-svetla-druhy-desiatok-rozjimanie
press to zoom
Ruzenec-svetla-druhy-desiatok-obrazok-ru
press to zoom
Ruzenec-svetla-treti-desiatok-rozjimanie
press to zoom
Ruzenec-svetla-treti-desiatok-obrazok-ru
press to zoom
Ruzenec-svetla-stvrty-desiatok-rozjimani
press to zoom
Ruzenec-svetla-stvrty-desiatok-obrazok-r
press to zoom
Ruzenec-svetla-piaty-desiatok-rozjimanie
press to zoom
Ruzenec-svetla-piaty-desiatok-obrazok-ru
press to zoom
1/1

Tajomstvá bolestného ruženca s textom na rozjímanie

Bolestny-ruzenec-prvy-desiatok-obrazok-r
press to zoom
Bolestny-ruzenec-prvy-desiatok-rozjimani
press to zoom
Bolestny-ruzenec-druhy-desiatok-obrazok-
press to zoom
Bolestny-ruzenec-druhy-desiatok-rozjiman
press to zoom
Bolestny-ruzenec-treti-desiatok-obrazok-
press to zoom
Bolestny-ruzenec-treti-desiatok-rozjiman
press to zoom
Bolestny-ruzenec-stvrty-desiatok-obrazok
press to zoom
Bolestny-ruzenec-stvrty-desiatok-rozjima
press to zoom
Bolestny-ruzenec-piaty-desiatok-obrazok.
press to zoom
Bolestny-ruzenec-piaty-desiatok-rozjiman
press to zoom
1/1

Tajomstvá slávnostného ruženca s textom na rozjímanie

Slavnostny-ruzenec-prvy-desiatok-rozjima
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-prvy-desiatok-obrazok
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-druhy-desiatok-rozjim
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-druhy-desiatok-obrazo
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-treti-desiatok-rozjim
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-treti-desiatok-obrazo
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-stvrty-desiatok-rozji
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-stvrty-desiatok-obraz
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-piaty-desiatok-rozjim
press to zoom
Slavnostny-ruzenec-piaty-desiatok-obrazo
press to zoom
1/1