Rosary

Spoločenstvo živého ruženca

pri Slovenskej Misii

Informácie pre členov Spoločenstva Živého ruženca

V našej Slovenskej misií máme jednú ružu Živého ruženca. Ruža má 20 členov, ktorí sa denne modlia jeden desiatok posvätého ruženca. Prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku si členovia vymieňajú jednotlivé tajomstvá, ktoré môžete nájsť na tejto strane spolu aj s textom na rozjímanie. 

Zároveň pozývame aj ďalšich našich rodákov žijúcich v Chicagu a okolí, aby sa k nám pridali. Kto by mal záujem prosíme, aby kontaktoval horliteľku ružencového spoločenstva pani Helena Jurčišinovú na e-mailovej adrese Jurcisinovci.chicago@gmail.com alebo správcu Slovenskej Misie P. Stanislava Bindasa, CM.

Tajomstvá radostného ruženca s textom na rozjímanie

1/1

Tajomstvá ruženca svetla s textom na rozjímanie

1/1

Tajomstvá bolestného ruženca s textom na rozjímanie

1/1

Tajomstvá slávnostného ruženca s textom na rozjímanie

1/1

Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission