top of page

Sv. omše

Záznamy Slovenských svätých omší

z priamych prenosov na  facebookovom kanále Slovenskej Misie

Slovenské sväté omše v Slovenskej Misii v Chicagu

​Slávenie svätých omší a spoločne sa modliť v rodnej reči je neodmysliteľnou súčasťou našej misie.

Veriaci majú možnosť zúčastňovať sa pravidelných slovenských bohoslužieb cez týždeň a v nedeľu. 

utorok a piatok 19:00  | nedeľa 9:00 

Pozývame vás na veľkonočné obrady v Slovenskej misii v Chicagu

VEĽKÁ NOC 2022  - PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Sledujte našu Facebookovú stránku  pre oznamy slovenských svätých omší a ďalších oznamov zo života slovenskej komunity v Chicagu.

4 pôstna nedeľa
43:36

Ježiš im povedal: "Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť."

Jn 6,35,

bottom of page