• P. Stanislav Bindas, CM

Deviatnik pred prvým sv. prijímaním

78 views0 comments