• P. Stanislav Bindas, CM

Deviatnik pred prvým sv. prijímaním
Zdroj: http://faraslatina.sk/?p=1199

Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission