top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Registrácia na vyučovanie náboženstva na školský rok 2020/21

Drahí bratia a sestry, milí rodičia!

Čas letí veľmi rýchlo a pomaličku sa prázdniny schýľujú ku koncu. V spolupráci s našou Slovenskou školou by sme chceli pokračovať vo vyučovaní katolíckeho náboženstva a slovenského jazyka. Preto vám touto cestou oznamujem a zároveň pozývam na registráciu.


Na vyučovanie náboženstva môžu prihlásiť rodičia svoje deti od 1. ročníka do 9. ročníka. 

Tohto školského roku náboženstvo pre predškolákov nebude. 


Birmovancov nie je potrebné prihlasovať. Celá skupinka bude pokračovať automaticky ďalej až do zavŕšenia procesu prijatím sviatosti birmovania pre našich mladých. 

Veľmi sa odporúča kvôli cirkevnej jurisdikcií, aby rodičia aj ich deti boli členmi Slovenskej misie. Ktorí ešte nie ste prihlásení do Slovenskej misie, prihlášku si môžete nájsť a stiahnuť tu. S tým je spojený členský príspevok 100$ ročne za dospelú a pracujúcu osobu. Keď ste tento rok ešte tak neurobili, môžete práve v tomto čase. 

Iba spoločnou spoluprácou môžeme úspešne pokračovať v budovaní Slovenského misijného centra v Chicagu. V modlitbách za vás, aby vás Pán chránil od všetkého zlého. P. Stanislav Bindas, CM duchovný správca SM.

Comentarios


bottom of page