top of page

Bohoslužby

Slovenské sväté omše a pobožnosti

                      Vysluhovanie sviatostí a svätenín

Bohoslužby

Bohoslužba je náboženský obrad zameraný na oslavu Boha. Stredobodom a vrcholom kresťanského života je Eucharistia. Veriaci sa schádzajú v chrámoch po celom svete, aby spoločne oslavovali Boha, vyprosovali si milosti a pomoc potrebnú pre svoj život. Vysluhovanie jednotlivých sviatostí, slávenie liturgie a rôzne iné duchodné pobožnosti vzdávajúc úctu a poklonu Bohu nazývame bohoslužbou.

 

Jeden z naších hlavných cieľov v pastorácií pre slovenských veriacich v Chicagu

je slávenie spoločných bohoslužieb v rodnej reči. 

Slovenské sväté omše

​Slávenie svätých omší a spoločne sa modliť v rodnej reči je neodmysliteľnou súčasťou našej misie.

 

Veriaci majú možnosť zúčastňovať sa pravidelných slovenských bohoslužieb.

Program pravidelných slovenských svätých omší:

 • Utorok – o 19:00 hod.

 • Piatok  – o 19:00 hod.

 • Nedeľa – o 9:00 hod.

V čase slávností a prikázaných sviatkov ohlasujeme

sv. omše priebežne.

Pobožnosti

Pobožnosti sú verejné alebo súkromné náboženské úkony. Sú prejavom ľudovej zbožnosti a úcty, predovšetkým k Panne Márií a svätým. Sú súčasťou nášho každodenného života a taktiež sa stali súčasťou našej slovenskej misie. 

Spoločná modlitba je základom každého spoločenstva.

 

Vždy pred sv. omšami sa spoločne modlievame ruženec.

 

Každý prvý piatok v mesiaci konáme spoločnú poklonu Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

 

V pôstnom období sa spoločne modlievame Krížovú cestu.

 

Počas roka pripravujeme spoločné púte na posvätné miesta.

Sviatosti a sväteniny

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré naznačujú a spôsobujú neviditeľnú Božiu milosť. Sú ustanovené Ježišom Kristom a zverené Cirkvi, nimi sa nám udeľuje Boží život. Sviatosti môže prijať len fyzicky živý člověk. 

 

ROZDELENIE SVIATOSTÍ 

 

Podľa dispozície prijímateľa

 

Sviatosti živých - sa prijímajú len s čistým srdcom, teda

v stave milosti posväcujúcej, a v duši človeka rozhojňujú Božiu milosť.

 • Birmovanie

 • Eucharistia

 • Pomazanie chorých

 • Kňazstvo

 • Manželstvo

 

Sviatosti mŕtvych - prijíma predovšetkým ten, kto je duchovne mŕtvy – teda ten, kto sa nachádza v stave ťažkého hriechu.

 • Krst

 • Sviatosť zmierenia

 

Podľa účinku 

1. Iniciačné - začínajú v človeku život milosti a zveľaďujú ho. Vďaka nim sa človek stáva kresťanom – a získava plnosť milostí.

 • Krst

 • Birmovanie

 • Eucharistia

 

2. Uzdravujúce - uzdravujú v človeku to, čo je choré na duši i na tele.

 • Sviatosť zmierenia

 • Pomazanie chorých

 

3. Spoločenské - sú určené pre službu spoločenstva.

 • Kňazstvo

 • Manželstvo

Sväteniny

Sväteniny sú Cirkvou stanovené posvätné znaky, ktorých cieľom je pripraviť ľudí na prijatie ovocia sviatosti a posväcovať rozličné situácie života. (požehnania ľudí, posvätené predmety, kresťanský pohreb...) Je ich mnoho. 

bottom of page