top of page

Spoločenstvá

pri Slovenskej Misii

Spoločenstvá

Tak ako všeobecná Cirkev, aj naša Slovenská misia je společenstvo spoločenstiev. Svoju vieru chceme prežívať v spoločenstve. Tým najzákladnejším spoločenstvom je naša rodina, ktorú chceme pretvoriť na domácu cirkev. Spoločná rodinná modlitba prispieva k rastu viery každého člena rodiny. Svoju vieru chceme prežívať aj v spoločenstve s ostatnými ľudmi. Preto vás všetkých pozývame do nášho spoločenstva našej Slovenskej misie. 

Spoločenstvo Živého ruženca

Úcta k Panne Márii patrí neoddeliteľne k našej viere. Cez Máriu chceme kráčať k jej Synovi. Od nej sa chceme učiť, ako máme hľadať a plniť Božiu vôľu vo svojom živote.

 

V našej Slovenskej misií sme založili Ružencové bratstvo formou Živého ruženca. Máme jednú ružu. Má 20 členov, ktorí sa pravidelne denne modlia jeden desiatok posvätého ruženca. Raz do mesiaca si členovia vymieňajú jednotlivé tajomstvá.

 

Pozývame aj ostatných našich rodákov žijúcich v Chicagu a okolí, aby sa k nám pridali. Kto by mal záujem pripojiť sa k nám, prosíme, aby kontaktoval horliteľku. Horliteľkou nášho ružencového spoločenstva je pani Helena Jurčišinová.

Kontakt: Jurcisinovci.chicago@gmail.com

Viac informácií nájdete TU

Združenie Zázračnej medaily (ZZM)

Združenie Zázračnej medaily je živou a stálou spomienkou na zjavenie Nepoškvrnenej Panny Márie svätej Kataríne Laboure z roku 1830. Je to verejné združenie veriacich, ktoré má za cieľ podporovať a šíriť úctu k Panne Márii. Taktiež si kladie za cieľ vlastné posvätenie a dôkladnú kresťanskú formáciu. Podomová návšteva kaplnky Panny Márie je apoštolátom evanjelizácie Združenie Zázračnej medaily.

 

Naše společenstvo má 34 rodín. Kaplnka Panny Márie zotrváva týždeň v jednej rodine. Všetci členovia rodiny sú pozvaní ku spoločnej modlitbe s našou Nebeskou Matkou.

 

Pripojte sa aj vy so svojimi rodinami. Koordinátorkou je pani Lucia Lehotská.

Kontakt: lehotskal4@gmail.com 

 

Bližšie informácie nájdete TU. 

bottom of page