top of page

Pobožnosti

Základné pobožnosti 

Každý veriaci človek určitým spôsobom prejavuje svoj vzťah k Bohu. Osobná modlitba je vyjadrením a prejavom mojej osobnej viery. Rôzne formy modlitieb či už súkromných alebo spoločných, nám pomáhajú aktívne žiť našu vieru. K tomu nám su nápomocné aj cirkvou schválené pobožností.

„Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.“

Mt 7, 7-8

bottom of page