top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Otázky na prvé sväté prijímanie

1. Kto je Boh?

Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.


2. Koľko je bohov?

Boh je len jeden, v troch osobách - Otec, Syn a Duch Svätý.


3. Ako nazývame tri božské osoby jedným menom?

Najsvätejšia Trojica.


4. Čím sa prví ľudia previnili voči Pá


nu Bohu?

Previnili sa neposlušnosťou.


5. Uškodil hriech prvých ľudí iba im?

Nie, prešiel aj na nás, preto sa volá dedičný hriech.


6. Čo znamená byť pokrstený?

Krstom sa mi zmýva dedičný hriech. Stávam sa navždy Božím dieťaťom a

členom Cirkvi.


7. Kto je Ježiš Kristus ?

Ježiš Kristus je Boží Syn, pravý Boh a pravý človek.


8. Ako Pán Ježiš pomáhal ľuďom?

Uzdravoval chorých, vyučoval, sýtil hladných, kriesil mŕtvych, odpúšťal

hriechy.


9. Čo spôsobuje chorobu duše?

Hriech.


10. Ako lieči Ježiš dušu človeka?

Pán Ježiš lieči dušu človeka tým, že nám odpúšťa hriechy.


11. Čo je ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi.


12. Čo je hriech?

Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích prikázaní.


13. Ako rozdeľujeme hriechy?

Na ľahké (všedné) a ťažké (smrteľné).


14. Akým spôsobom hrešíme?

Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.


15. Ako nám Boh dnes odpúšťa hriechy?

Prostredníctvom kňaza vo sviatosti zmierenia.


16. Čo je potrebné na to, aby mi mohli byť odpustené hriechy?

Vyznať všetky hriechy a úprimne ich oľutovať.


17. Ako sa volajú pravidlá života, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj?

Desatoro Božích prikázaní.


18. Ako znie hlavné prikázanie lásky?

Miluj Pána Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.


19. Čo je svedomie?

Vnútorný hlas, ktorým sa k nám Pán Boh prihovára a usmerňuje nás, čo je

správne a čo nie.


20. Prečo musel Pán Ježiš trpieť a zomrieť?

Ježíš trpel a zomrel dobrovoľne, z lásky k nám. Svojou smrťou nás vykúpil z

otroctva hriechu.


21. Čo pre nás kresťanov znamená Veľká noc?

Veľká noc je najväčší sviatok kresťanov. Pripomíname si najdôležitejšiu

udalosť našej viery - zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.


22. Čo nám prinieslo Ježišovo zmŕtvychvstanie?

Ježiš nám svojím zmŕtvychvstaním otvoril bránu do neba a daroval večný

život.


23. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri?

Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Takto zostal medzi nami

neustále prítomný.


24. Ako nazývame Ježišovo telo a Ježišovu krv?

Eucharistia.


25. Koho prijímame vo svätom prijímaní?

Pri svätom prijímaní prijímame skutočné telo a krv Pána Ježiša - pod

spôsobom chleba a vína.


26. Akými slovami sa chlieb a víno premieňa na Ježišovo telo a krv?

Chlieb na Ježišovo telo: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.”

Víno na Ježišovu krv: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za

všetkých na odpustenie hriechov."


27. Čo je svätá omša?

Svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša. Je to obetná hostina, pri ktorej nám

Ježiš dáva svoje telo ako pokrm pre našu dušu.


28. Z akých častí sa skladá svätá omša?

Bohoslužba slova a bohoslužba obety.


29. Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša?

Duchovne - pripravím si srdce (ak je to potrebné, aj svätou spoveďou). Telesne

- dodržím eucharistický pôst.


30. Kedy sme my kresťania povinní zúčastniť sa na svätej omši?

Každú nedeľu a prikázaný sviatok.591 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page