top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Modlitby k sv. Vincentovi

PROSBA O LÁSKU - Modlitba sv. Vincenta de Paul

Môj Spasiteľ! Ty si nám dal nové prikázanie lásky. Svoju lásku ku nám si urobil mierou našej lásky k blížnemu. Ty si tak miloval svojich, že si ich miloval do konca. A nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď svoj život položí za priateľov.


Môj Spasiteľ! Ty miluješ človeka nekonečnou láskou, ktorú nie je možne s ničím porovnať. Ďakujem Ti za povolanie k životu v Spoločnosti, ktorej základnou zásadou je činná láska k blížnemu. Ale či je možná taká láska k blížnemu bez Tvojej pomoci?


Môj Spasiteľ! Nauč ma Tvojej lásky, nad ktorú väčšej niet. Daj mi milosť vďačnosti za povolanie. Veď ma cestou Tvojho nového prikázania. Dovoľ mi žiť lásku. Daj, aby Spoločnosť, ktorú si ty povolal, bola pre svet vždy znamením Tvojej spásnej lásky.


MODLITBY K SV. VINCENTOVI

Všemohúci, večný Bože, ktorý si láskou naplnil svätého Vincenta a svätú Lujzu, vypočuj našu modlitbu a daj nám svoju lásku. Daj nám podľa ich príkladu otvoriť sa a venovať službe Ježiša Krista, tvojho Syna, v našich chudobných a nešťastných bratoch. V ich škole nás nauč milovať v pote tváre, námahou svojich ramien, ponížene, jednoducho, láskavo. Na ich príhovor zbav naše srdcia namyslenosti a sebectva. Daj, aby sme pamätali, že raz budeme súdení podľa lásky. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Svätý Vincent de Paul, apoštol a svedok Kristovej lásky medzi Chudobnými, pomôž nám milovať Boha s nasadením našich rúk a v pote našich tvárí. Pomôž nám odovzdať sa do jeho prozreteľnosti a poznávať jeho pôsobenie vo všetkých udalostiach nášho života. Pomáhaj nám v našej túžbe poznávať a plniť vôľu Božiu. Vypros nám srdce súcitné a vnímavé k biede a k utrpeniu druhých, najmä najubiedenejších tohto sveta. Sprevádzaj nás pri našej službe ľuďom a oroduj u Božieho Syna, aby sme sa stali v našej práci, v našej rodine, v našej štvrti, v našej farnosti a v našich spoločenstvách nadšenými hlásateľmi jeho Evanjelia lásky.


MODLITBA VINCENTSKEJ RODINY

Pane Ježišu, ty si sa chcel stať chudobným, daj nám oči a srdce pre chudobných, aby sme mohli v nich spoznať teba; v ich smäde, ich hlade, ich opustenosti a ich biede. Vzbuď v našej Vincentskej rodine jednotu, jednoduchosť, poníženosť a oheň milosrdnej lásky, ktorým horel svätý Vincent de Paul. Daj nám silu tvojho Ducha, aby sme boli verní v praktizovaní čností, aby sme ťa mohli kontemplovať a slúžiť ti v chudobných a jedného dňa sa mohli spojiť s tebou a s tvojimi vernými v tvojom kráľovstve. Amen.170 views0 comments

Comments


bottom of page