• P. Stanislav Bindas, CM

Modlitba k sv. Michalovi Archanjelovi


Svätý Michal, archanjel,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.

A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

85 views0 comments