top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Holy Week Easter Schedule in Slovak Mission 2024

Prehľad bohoslužieb na Veľký týždeň


Pozývame vás na spoločne slávenie najväčších kresťanských sviatkov Vzkriesenia nášho Pána historicky po prvý krát v našom Slovenskom misijnom centre Sedembolestnej Panny Márie. Prajeme nám všetkým, aby to bol pre nás požehnaný čas. 


24. Marec – Kvetná nedeľa – sv. Omša o 10.30 AM

- možnosť sv. Spovede od 9.30 AM

- pobožnosť krížovej cesty v Indiane St. John o 2 PM


26. Marec – utorok – sv. Omša o 6 PM

- možnosť sv. Spovede od 5 PM, podľa potreby po sv. Omši


27. Marec – streda – sv. Omša o 7 PM

- spoločná veľkonočná spoveď od 6 PM, k dispozícií bude aj Fr. Dušan


28. Marec – Zelený štvrtok – sv. Omša na pamiatku Pánovej večere o 7 PM

- adorácia v Getsemanskej záhrade do 10 PM


29. Marec – Veľký piatok – obrady utrpenia a smrti nášho Pána o 7 PM

- pobožnosť krížovej cesty o 3 PM

- adorácia v Božom hrobe do 10 PM


30. Marec – Biela sobota – Veľkonočná vigília o 7.30 PM

- celodenná poklona v Božom hrobe od 8 AM – do 7 PM

- požehnanie veľkonočných jedál o 1 PM


31. Marec – Veľkonočná nedeľa – sv. Omša o 10.30 AM


1. April – Veľkonočný pondelok – sv. Omša o 11 AMPozývame vás na spoločne slávenie najväčších kresťanských sviatkov Vzkriesenia nášho Pána historicky po prvý krát v našom Slovenskom misijnom centre Sedembolestnej Panny Márie. Prajeme nám všetkým, aby to bol pre nás požehnaný čas. 
Prehľad bohoslužieb na Veľký týždeň a Veľkonočné sviatky v Slovenskej Misii 2024

Holy Week Easter Schedule in Slovak Mission


Join us at Slovak Mission as we observe Easter Holy Week, commemorating the passion, death, and resurrection of Jesus Christ. Below is the schedule of events for this significant week, filled with prayer, reflection, and celebration.


March 24th – Palm Sunday – Holy Mass at 10:30 AM

- Confession available from 9:30 AM

- Stations of the Cross at The Shrine of Christ's Passion in St. John, IN at 2:00 PM


March 26th – Tuesday – Holy Mass at 6:00 PM

- Confession available from 5:00 PM, as needed after the Mass


March 27th – Wednesday – Holy Mass at 7:00 PM

- Communal Easter confession from 6:00 PM, Fr. Dušan will also be available


March 28th – Maundy Thursday – Holy Mass in memory of the Last Supper at 7:00 PM

- Adoration in the Garden of Gethsemane until 10:00 PM


March 29th – Good Friday of the Lord's Passion at 7:00 PM

- Stations of the Cross at 3:00 PM

- Adoration at the Tomb of Christ until 10:00 PM


March 30th – Holy Saturday – Easter Vigil at 7:30 PM

- All-day Adoration at the Tomb of Christ from 8:00 AM – 7:00 PM

- Blessing of Easter Foods at 1:00 PM


March 31st – Easter Sunday – Holy Mass at 10:30 AM

April 1st – Easter Monday – Holy Mass at 11:00 AM75 views0 comments

Comentários


bottom of page