top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

VEĽKÁ NOC 2022 – PROGRAM BOHOSLUŽIEB

Drahí bratia a sestry, pozývame vás na veľkonočné obrady v Slovenskej misii v Chicagu, IL, ktoré sa budú konať v jednotlivé dni v rozpise dole. Prajeme vám všetkým požehnaný čas Veľkonočných sviatkov. Nech vďačnosť Kristovi za vykúpenie a odpustenie našich hriechov nás všetkých privedie k Veľkonočnému ránu, aby sme sa všetci spoločne stali svedkami Kristovho zmŕtvychvstavia v dnešnom svete.


Pondelok Veľkého týždňa: 11. apríl 2022

6 PM – česká svätá omša


Utorok Veľkého týždňa: 12. apríl 2022

7 PM – slovenská sv. omša

svätá spoveď – 1 hod. pred sv. omšou, prípadne podľa potreby po sv. omši


Streda Veľkého týždňa: 13. apríl 2022

10 AM – česká sv. omša


Zelený štvrtok: 14. apríl 2022

6 PM – česká sv. omša na pamiatku Pánovej večere

8 PM – slovenská sv. omša na pamiatku Pánovej večere

po skončení sv. omše bude následovať svätá hodina modlitieb s Kristom v Getsemanskej záhrade


Veľký piatok – prísny celodenný pôst: 15. apríl 2022

2 PM – česká krížová cesta

3 PM – slovenská krížová cesta

6 PM – veľkopiatočné obrady – české

8 PM – veľkopiatočné obrady – slovenské


Biela sobota: 16. apríl 2022

počas dňa je kostol otvorený na individuálnu modlitbu pri Božom hrobe

7:30 PM – Veľkonočná vigília – spoločná (česky a slovensky)

na záver požehnanie veľkonočných jedál


Veľkonočná nedeľa: 17. apríl 2022

9 AM – slovenská sv. omša

11 AM – česká sv. omša

po sv. omšiach požehnanie veľkonočných jedál

po obede Česká misia nás pozýva na veľkonočnú zábavu spojenú s ochutnávkou vín


Veľkonočný pondelok: 18. apríl 2022

11 AM – slovenská sv. omša

6 PM – česká sv. omša


Address: 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513

Comments


bottom of page