top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Novena o príhovor patrónky proti epidémiám sv. Korony

Modlitba novény je určená za oslobodenie od choroby a núdze v ohrození koronavírusom.

Svätá Korona sa uctieva v Katolíckej cirkvi ako mučenica. Žila okolo roku 160 po Kristovi v dnešnom Egypte v čase prenasledovania Cirkvi. Keď jej muža usvedčili ako kresťana, stála verne po jeho boku a poskytovala mu útechu a bezpečie. Aj sama zostala verná. Za svoje vyznanie ku Kristovi bola umučená; uviazaná medzi dve palmy a doslova roztrhnutá, keď jej mučiteľ rýchlym pohybom nechal uvoľniť ohnuté palmy nahor.


Jej pamiatka sa uctieva 14. mája. V mariánskom kláštore v Aachene (Nemecko) sa nachádzajú relikvie tejto svätice. Svätá Korona sa od najstarších dôb mimoriadne uctieva, lebo sa považuje za patrónku proti chorobám aepidémiám.


"Touto novénou sa chceme pridať k tejto tradícii a prosiť o jej príhovor a Božiu ochranu pred chorobou a smrťou," uvádza leták k novéne. 

Z nemeckého originálu ju preložila M. Nemčeková. 


75 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page