top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Modlidby k Svätému Jozefovi

Updated: Jan 30, 2021

Modlitba k sv. Jozefovi I.

Svätý Jozef, buď nám otcom, v srdci svojom vždy milostnom, daj miesteč ko prosbám našim ochraňuj nás časom každým. Vypros milosť domu nášmu, stálu svornosť v dobu každú, by sme v láske a pokoji Bohu vždycky verní boli. By nás tu vždy čnosť zdobila, k nebu viedla každá chvíľa, to je dnes tu prosba naša, čo sa k tebe vrúcne vznáša. Medzi nami tu ostávaj vtedy bude vždy u nás raj. Kľúče domu k tebe dáme, stoj pri nášho domu bráne. Ochraňuj vždy starostlivo, čo by duši poškodilo. Skrývaj našich milých i nás v srdci Pána po každý čas, nech žijeme v kraji zemskom, jak ty v dome Nazaretskom, by sme ťa večne chválili a s tebou v nebi prebývali. Amen.


Modlitba k sv. Jozefovi II. Bože, stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa,a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

159 views0 comments

Comments


bottom of page