top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

PODCAST: Rok sv. Jozefa - ako si Cirkev uctievala sv. Jozefa

Vypočujte si podcast otca Radovana z príležitosti prebíehajúceho Roku sv. Jozefa (8.december 2020 - 8. december 2021), ktoré majú byť pomocou pri duchovnom prežívaní tohto času. Tento podcast sa venuje téme, ako si Cirkev uctievala sv. Jozefa v histórii ale aj dnes.


Zdroj: Podcasty otca Radovana

19 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page