top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Pozdravný list od nášho otca biskupa Mons. Haľka k veľkonočným sviatkom.

Drahí duchovní otcovia a členovia slovenských katolíckych misií vo svete,


okolnosti, za akých slávime tohtoročné veľkonočné sviatky, nám dávajú príležitosť vnímať aktuálnosť a hĺbku posolstva Ježišovho umučenia a smrti, ale hlavne jeho slávneho vzkriesenia s úplne novým rozmerom. Intenzívne na Vás myslím a snažím sa aspoň telefonicky spojiť s Vaším duchovným pastierom, aby som Vás aj takto ubezpečil o mojich modlitbách a podpore.


Rád by som poďakoval kňazom slovenských katolíckych misií, ktorí vám aj za momentálne sťažených podmienkach slúžia, a tak skutočne stelesňujú podobenstvo o dobrom pastierovi, ktorý sa vo svojej službe nenechá odradiť ani nepriaznivými vonkajšími okolnosťami. Vďaka Vám, bratia kňazi.


Hoci sa nachádzame v rozdielnych štátoch, ktorých hranice sú opäť viac viditeľné, chcem Vás ubezpečiť, že som Vám všetkým plne k dispozícii. V prípade, že potrebujete pomôcť, prosím, obráťte sa na Vášho kňaza, ktorý nás prepojí – nech sa táto v mnohých ohľadoch neľahká situácia, ktorá nás spája, stane priestorom na prehĺbenie vzájomnej spolupatričnosti a podpory vo Vašich komunitách a aj naprieč slovenskými katolíckymi misiami vo svete.


Prežívame Veľkonočnú oktávu,  forma slávení je pre nás všetkých nová: prázdne kostoly a slovo „kríza“ skloňované v mnohých spojeniach. Vyprosujem Vám všetkým milosť využiť situáciu, ktorá nás zasiahla, a o to hlbšie prežiť Ježišovu modlitbu v Getsemanskej záhrade, jeho výkrik „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil“ (Mk 15, 34), ale hlavne slová anjela: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal” (Mk 16, 6).


Nech sú preto tieto sviatočné dni zdrojom viery, nádeje a lásky pre vás, vašich drahých a všetkých, s ktorými sa stretávate.


Žehná vám


+ Jozef Haľko,

bratislavský pomocný biskup

Predseda Rady Konferencie biskupov Slovenska pre pastoráciu Slovákov v zahraničí

14 views0 comments

Comments


bottom of page