top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Deti a kostol – pravidlá, pomôcka pre rodičov a všetkých nás

Updated: Apr 4, 2020

1. Deti patria do života cirkvi a je správne ich privádzať do kostola.

Kostol je miesto kde prebýva Boh mimoriadnym spôsobom - vo Sviatosti Oltárnej. V kostole živí svoju Cirkev (Slovom a Eucharistiou) a buduje si z nej spoločenstvo - tajomné telo - živý chrám. Kostol je symbolom živého spoločenstva ľudí s Bohom. Preto sem od krstu patria aj deti. Od malička teda potrebujú, aby ich sem rodičia brávali, vysvetľovali a opakovali čo je kostol a Cirkev, učili ich citlivosti na posvätno, posvätné ticho a znaky kostola, eucharistické spoločenstvo – ktoré sa stretáva na svätých omšiach a na modlitbe, alebo na adorácii. Je dobré, ak sa deti učia klaňať Bohu, aby sa nemuseli klaňať bôžikom, ktorí na nás striehnu na „každom kroku“.


2. Deti je správne ich privádzať na sv. omšu.

Vrcholom i základom života Cirkvi je slávenie Eucharistie (svätej omše). Toto potrebujú postupne vnímať aj deti. Pomáhame im vytvárať si tak vzťah k Bohu, k ľuďom, k situáciám, k miestu, čím budujeme jedno spoločenstvo. Máme pochopenie pre prítomnosť detí na sv. omši. K tomuto postoju chceme vychovávať aj ostatných, ktorí navštevujú tento kostol a sväté omše. Rešpektujeme Vaše deti, napriek tomu je potrebné mať cit aj pre ostatných prítomných v kostole. Choré dieťa odporúčame neprivádzať na sv. omšu, berme ohľad na jeho zdravie a zdravie ostatných.


3. Rodinná svätá omša začína už u Vás doma a pokračuje u Vás doma.

Pripravte deti na to, že sa idú stretnúť s Pánom Ježišom. Pripomeňte im dôležitosť tohto stretnutia a skúste ich motivovať k tomu, aby boli pozorné. Dieťa vidí rodičov, čo robia, čomu veria, ako sa správajú, a aj keď tomu nerozumie, kopíruje ich. Vo výchove nič lepšie ako príklad rodičov neexistuje. Rodinná sv. omša má pomôcť otvoriť srdce pre Božie Slovo. To, čo sa v nej odohrá krátko pri čítaní Božieho Slova a v príhovore kňaza (homília, príhovor pre deti), potrebuje čas a pozornosť aj doma, aby to bolo dorozprávané, premodlené a uvádzané do života. Aj vy, milí rodičia, sa pripravte počas týždňa na slávenie nedeľnej Eucharistie práve čítaním nedeľných liturgických čítaní. Keď počas čítaní v kostole deti mierne vyrušujú, máte čítania už premeditované a účasť na Eucharistii bude aj napriek vyrušovaniu viac sústredená. Vidíte, že kňaz si pri svätej omši za účasti detí chystá príhovor aj pre deti. Je nevyhnutné, aby ste doma s deťmi „pokračovali“ v jeho kázni. Hneď pri obede sa s deťmi vráťte ku tomu, čo im kňaz počas omše hovoril.


4. Za hranice správania dieťaťa (aj počas svätej omše) nesie zodpovednosť rodič.

Správanie dieťaťa počas sv. omše je ovplyvnené vekom, povahou, temperamentom, jeho momentálnym fyzickým a psychickým rozpoložením. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa. Stanovením hraníc v správaní (čo môže a čo nie), ich dôsledným dodržiavaním a láskavým prístupom, postupne učíme dieťa prežívať sv. omšu nielen navonok, ale aj vnútorne. Nebojte sa ráznych pritiahnutí k sebe, alebo prísnejších pohľadov. Ako rodičia na začiatku výchovy nemusíte zachytiť veľa informácii zo svätej omše – dôležité je, aby ste prišli na svätú omšu s tým, čo ste a čo máte a práve to treba odovzdávať Ježišovi na premenu a oslavu. Postupne však príde čas, keď budete môcť opäť pokojne sledovať sv. omšu a viac zapájať do nej aj vedome. Teraz je dôležité to, že ste tu spolu ako rodina, deti to vnímajú, stáva sa to súčasťou ich života.


5. Na svätú omšu prichádzame včas.

Príchod načas Vám umožní nájsť si vhodné miesto v kostole tak, aby dieťa mohlo svojimi zmyslami vnímať, prežívať a aktívne sa zapájať do priebehu sv. omše. Dieťa by malo vidieť na oltár. Na vlastné dieťa treba vidieť a včas zasiahnuť, ak je nepokojné, alebo rozptyľuje ďalšie deti.

6. Dieťa počas svätej omše hračky nepotrebuje.

Kostol (ani jeho alternatívne časti), nie je herňa. Hračkami odvádzame pozornosť nielen vlastného dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy s priebehom sv. omše alebo biblickou tematikou.


7. Počas sv. omše nejeme a nepijeme.

Deťom je potrebné primerane vysvetliť, že počas svätej omše nejeme a nepijeme, pokiaľ si to nevyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Najesť a napiť sa je potrebné pred alebo po svätej omši.

8. Nenechávajte deti voľne behať a prechádzať sa po kostole.

Pohyb k deťom nerozlučne patrí. Nie každé dieťa dokáže vydržať pokojne sedieť. Dôležité je dieťaťu vysvetliť, že počas omše nebeháme po kostole a zbytočne sa neprechádzame. Ak sa potrebujem premiestniť, robím to v pokoji tak, aby som nevyrušoval. Opatrnosť je potrebná zvlášť na schodoch. Nenechajte deti vešať sa po zábradlí a laviciach, aby nedošlo k zbytočným úrazom.

9. Počas svätej omše nerozprávame.

Počas sv. omše sa nerozprávame nahlas. Ak potrebujeme dieťaťu niečo povedať, vysvetliť, robme to v tichosti. K otázkam dieťaťa sa vráťte po sv. omši a odpovedzte na ne. Rozprávať môžu deti vtedy, ak ich k tomu vyzve kňaz.


10. Vyrušujúce nezvládnuteľné dieťa je potrebné vyviesť mimo priestor kostola.

Vyjsť von alebo mimo kostola treba vtedy, ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje na Vaše upozornenie. Na druhej strane je dôležité nechať mu slobodu, ktorú motivujeme smerom k Ježišovi. Najbližším znakom Božej dobroty a lásky pre dieťa sú rodičia. Bez čerpania Božej lásky nik nedokáže presvedčivo motivovať svoje dieťa pre priateľstvo s Ježišom. Buďme preto trpezliví so sebou i s dieťaťom. Ak má dieťa primeranú slobodu a dobrý príklad, ovocie pôsobenia Božej dobroty a pokoja príde aj vtedy, keď si myslíte, že vaše dieťa nepočúva.


11. Zapojte sa aktívne do svätej omše.

Každá rodina svojou prítomnosťou dotvára atmosféru sv. omše. Ponúkame Vám možnosť priniesť obetné dary ako rodina. Môžete si zobrať na starosť čítania a prosby, zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po ceste domov, pri obede alebo večernej modlitbe sa rozprávajte o tom, čo Vás oslovilo počas nedeľnej sv. omše. Opýtajte sa detí, čo si zapamätali.


12. Vonkajší priestor okolo kostola.

Za bezpečnosť dieťaťa zodpovedá rodič. Keď vaše dieťa je vonku je potrebné, aby ste na neho dohliadali. Špinavé a zablatené topánky detí je potrebné pred vstupom do kostola a všetkých vnútorných priestorov očistiť vonku. Podobne je potrebné dohliadnuť na deti, aby neprebehovali po ceste a miestach, kde sa pohybujú autá!


Milí rodičia, tieto pravidlá Vás nemajú odradiť privádzať deti na svätú omšu, ale sú pomôckou pri ich výchove. Nenechávajte sa znechutiť neúspechom a nestrácajte vieru, ak všetko naraz nezmeníte. Chce to čas, našu i Vašu ochotu, trpezlivosť, dôslednosť a láskavosť, aby sme sa naučili spoločne prežívať a sláviť rodinnú sv. omšu.
131 views0 comments

Comments


bottom of page