top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Krížová cesta žien a matiek

Updated: Mar 3, 2021

Úvodná modlitba

Pane Ježišu, dnešnú pobožnosť krížovej cesty chceme obetovať za všetky ženy na celom svete. Sú slabšie ako muži, a preto aj zraniteľ nejšie. No majú svoje veľké dary, predovšetkým krásu, cit a materstvo.


Ako na krížovej ceste ťa sprevádzali rôzne ženy, aj pri dnešnej modlitbe ťa budú sprevá dzať tiež rôzne ženy. Vtedy to bola tvoja matka, Mária, Mária Magdaléna, Veronika, plačúce ženy... Dnes sú to tiež mnohé matky i zranené Márie Magdalény, no aj Veroniky, či plačúce ženy, ktorých bolí utrpenie iných.


Prosíme ťa, aby sme túto pobožnosť prežívali pokorne, s odovzdanosťou do tvojich rúk. Naplň nás svojím pokojom a láskou, daj nám srdcia citlivé a vnímavé.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


1) Veľkou slabosťou žien je ich jazyk. Rady sa porovnávajú, posudzujú a aj odsudzujú. Majú väčší sklon k intrigám, preto to v čisto ženských kolektívoch často vrie. Dnešný svet však často aj nespravodlivo posudzuje ženy. Posmieva sa napríklad matke, ktorá má viac detí. Posmieva sa žene, ktorá je po celý život verná svojmu mužovi, dievčaťu, ktoré je dvadsaťročné ešte pannou. Zabudli sme, že byť matkou, byť vernou a byť čistou, to sú najväčšie ozdoby ženy. Často sa dnes svet pozerá na ženu len ako na objekt, ako na predmet, ktorý sa dá použiť, ba dokonca zneužiť. Krása žien je rafinovane používaná a zneužívaná:

v reklamách, filmoch, rôznych časopisoch...


Ježišu, prosíme ťa, aby sa dievčatá a ženy nikdy nehanbili za to, že žijú čisto a verne. Naopak, aby boli hrdé na svoju čistotu a vernosť a aby boli dobrými matkami.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


2) Aj život ženy a matky je poznačený krížom, ktorý treba každý deň prijať a niesť. Kríže žien majú rôzne podoby: vlastná choroba, postihnuté dieťa, muž alkoholik, neohľaduplný manžel, každodenné domáce povinnosti, ako je varenie, upratovanie, pranie, žehlenie a rôzne iné. Ježiš nás všetkých učí, že kríž treba prijať, objať, niesť a dokonca milovať. Z lásky k ľuďom Ježiš miluje kríž. Ten, kto miluje ľudí okolo seba, miluje aj kríž, ktorý kvôli ním treba niesť.

Milujúca žena a matka miluje aj kríže, ktoré treba niesť pre ľudí, ktorých miluje. A nie je to vždy jednoduché. Už len taký alkoholizmus - koľko utrpenia spôsobí ženám?

Prosíme ťa, Pane, za všetky ženy, ktoré trpia pre alkoholizmus svojho manžela, či dokonca svojich synov. Daj im silu niesť tento kríž a zá vislým mužom daj milosť, aby konali úprimné pokánie.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


3) Keď Ježiš, Boží Syn, padá pod ťarchou kríža, akoby nemohla padnúť slabá žena? Hlavne, ak sa nemá o koho oprieť. Muž je stavaný do sily – má široké ramená; žena je stavaná do krásy – má široké boky. Ona nie je stavaná do sily, preto sa potrebuje oprieť o muža. Žena nesie lásku a muž má niesť ženu. Potrebuje mu veriť, spoľahnúť sa naň, cítiť sa pri ňom isto a bezpečne, cítiť že ju miluje. Ak muž taký nie je, žena sa cíti osamelá a ľahko padá. Na druhej strane, sú ženy, čo chcú byť samostatné, nezávislé, potom sa samé trápia.


Ježišu, prosíme ťa za tie ženy, ktoré ochotne berú svoj kríž, no nemajú oporu vo svojom mu žovi. Nech sa o to viac primknú k tebe a nech s dôverou zložia na teba všetky starosti.

Mária, ty si s veľkou dôverou niesla svoj kríž. Tvojou oporou bola tvoja viera; žiadnu inú si nemala. Nauč nás dôverovať Bohu, a tak niesť svoje kríže.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


4) Nie každá žena má to šťastie byť matkou a ešte byť matkou takého syna, ako bol Ježiš. Na druhej strane, nemyslime si, že Mária to ako Matka mala s Ježišom jednoduché. Kdeže! Od zvestovania až po jeho smrť, vždy to bolo sprevádzané bolesťou. Aj stretnutie na krížovej ceste je plné bolesti.


Niektoré matky majú nemalé starosti so svojimi synmi. „Keď bol malý, bol to taký dobrý chlapec. Aj miništroval v kostole. A teraz? Akoby vôbec Boha nepoznal. “Je to veľká bolesť matky, ak syn žije bezbožne a nerešpek tuje Božie prikázania. Dnes je v móde, žiť spolu v slobodných zväzkoch - ako druh a družka. Dospelé deti si neuvedomujú, koľko bolesti tým spôsobujú svojim veriacim mamám.


Mária, prosíme ťa za mladých ľudí, aby si uvedomili, že život v slobodnom zväzku je ťažkým hriechom, že ničí pravú lásku medzi mužom a ženou a že zraňuje veriacich rodičov.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


5) Ježiš sa nehrá na žiadneho supermuža ako to niektorí zvyknú. Pozná hranice svojich fyzických síl. Preto je ochotný prijať Šimonovu pomoc. Silný je ten muž, ktorý vie priznať svoju slabosť a pozná svoje hranice. Muži by sa občas mohli menej spoliehať na seba a poradiť sa aj s manželkou. Lebo tí supermani obyčajne nekončia tak super, ako sa to ukazuje vo filmoch. Skôr naopak, často veľmi škaredo padajú. Preto by mali byť ochotní dať si povedať aj od toho slabšieho pokolenia. Keby boli menej pyšní, koľkým škaredým pádom by sa mohlo predísť. Je dôležité, aby manželia spolu komunikovali. Žena potrebuje, aby muž s ňou počítal, aby sa s ňou rozprával a aby ju vedel počúvať. Takto – spoločne – sa im kríž ponesie ľahšie.


Ježišu, nekričal si: „Nechajte ma tak! Ja to musím sám zvládnuť!“ Vôbec nie. V tichosti a pokore si dovolil Šimonovi, aby ti pomohol.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


6) Ženy majú veľký Boží dar: dokážu zvládať veľa vecí naraz. Taká „obyčajná“ zamestnaná žena, keď príde z práce, hodí veci do práčky. Potom postaví vodu, aby uvarila polievku. Medzitým polieva kvety, rozpráva sa so synom a s dcérou si píše úlohy. Dokáže myslieť naraz na desať vecí; na nič nezabudne. Sú to drobné veci, ako Veronikin ručník, no sú dôležité.


Kto nahradí ženu ako matku? Každá iná profesia sa dá nahradiť, ale možno nahradiť matku? Len pár dní nie je mama doma, a v dome je taký chaos – všetko hore nohami. Ale pozor! Manželka a mama nie je slúžka v dome. Na to by mal pamätať manžel aj deti.


Ježišu, drobná služba Veroniky pre teba znamenala veľa. Tak veľa, že si jej do ručníka vtlačil svoju tvár. Do všetkého, čo robíme s láskou – aj do najmenšieho skutku – vtláčame tvoju tvár.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


7) Ježiš, ani po druhom páde nezostáva na zemi, ale zbiera sa a vstáva, aby pokračoval na svojej ceste. Môžeme len obdivovať jeho úžasnú vôľu motivovanú láskou. O to ide aj v našom živote. Mať lásku, milovať nezištne a obetavo. Láska znamená dávanie. V živote sa neráta to, čo sme si vzali, ale čo sme darovali. A vôbec tu nemyslíme len na materiálne hodnoty. Ide o to, aby sme vedeli dať to, čo iným chýba: radosť, úsmev, povzbudenie, pomocnú ruku, pozorné ucho, dobré srdce, jednoducho lásku rozmenenú na drobné v každodennom živote. Ženy majú citlivé, jemné srdcia. O to viac by sa mali otvoriť Božej láske, nechať sa ňou naplniť a rozlievať ju okolo seba. Iba s láskou dokážu byť dobrými manželkami a matkami.


Ježišu, naplň naše srdcia láskou. Nič iné si nežiadame, iba lásku, lebo vieme, že ona je najväčším pokladom.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


8) Nik nemá veľmi rád, keď ho ktosi napomína. Čosi sa v nás búri, keď nás upozornia na nejakú našu zlú vlastnosť, keď sa nám niečo vytkne. Ježíme sa vtedy ako dikobrazy. Je to skrytá pýcha. Ukrýva sa kdesi v hlbine nášho srdca, no keď sa jej ktosi dotkne, hneď sa ježí. Pýchu najlepšie spoznáme pri dvoch veciach: keď nás kritizujú a keď iných pred nami chvália. Aká som, keď ma kritizujú? Som smutná? Rozčuľujem sa a hnevám? Som pyšná. Aká som, keď iných predo mnou chvália – napríklad kolegov v práci? Hnevám sa? Závidím? Som pyšná. Pýcha je veľkou zbraňou diabla a veľmi ľahko opantá ženské srdce. Vkradne sa - ako zlodej v noci – do ľudského srdca.


Ježišu, daj, aby ženy boli pokorné a jednodu ché, ako tvoja matka, Mária.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


9) Uvažujme nad tým, že Ježiš padol na špinavú zem. Nebolo to nič príjemné – taký doráňaný a zakrvavený – padnúť do prachu. Myslime na vzťah žien k čistote a poriadku. Môžeme pozorovať dva extrémy: Po prvé, keď žene veľmi nezáleží na čistote a poriadku, keď je lenivá a ľahostajná. Písmo takú ženu nechváli. Po druhé, keď žena príliš lipne na čistote a poriadku. Potom behá s vysávačom a handrou po dome aj v nedeľu. A počas týždňa denne – skoro stále. A ak sa objaví jedna smietka, už má vysávač v ruke. Pre takú ženu by bol najlepším receptom na zmiernenie videnia smietok častý pohľad do Ježišovej tváre, znetvorenej ranami, podliatinami, potom a nalepeným prachom.


Mária, prosím ťa, pomôž ženám, ktoré sú lenivé, aby si uvedomili, že dom má byť čistý a útulný, a príliš čistotným, aby pamätali, že nejde o perfektnosť domu, ale o teplo domova.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


10) Pri strhávaní Ježišových šiat sme nútení myslieť na všetky ženy, ktoré boli zhanobené a zneuctené. Na ženy, ktoré sa stali obeťami znásilnenia a zneužívania. Na druhej strane, aj na tie, ktoré samé predávajú svoje telo. Ženské telo sa takto stáva predmetom biznisu, akoby to bola len nejaká vec. No spôsobujú to aj samotné ženy, ktoré nemajú svoju ženskú hrdosť a dovolia, aby sa takto s nimi zaobchádzalo. Ježišovi strhli šaty a hádzali o ne lós, čo nám pripomína hazard so ženskou krásou, ktorého sme v súčasnosti svedkami. Je azda telo ženy len vecou? Je nástrojom na uspokojenie chúťok silnejšieho? Alebo je len prostriedkom získania peňazí? Ženy by mali mať svoju hrdosť a nikdy by nemali dovoliť, aby ich telá boli používané a zneužívané.


Odpusť nám Ježišu každé zlé zaobchádzanie s naším telom. Vlož do sŕdc mužov veľkú úctu ku každej žene i matke.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


11) Pribíjanie je asi jednou z najhroznejších bolestí celej krížovej cesty. Vojaci nemilosrdne vrážajú veľké klince do svätých údov Kristo vých. Nepredstaviteľná bolesť. Aj túto bolesť zniesol Ježiš z lásky k nám.


Žena a matka si musí občas tiež veľa vytrpieť z lásky. Koľké ženy trpia pre svojich mužov? Možno preto, že muž je vážne chorý, alebo má nejakú slabosť. A koľké matky trpia pre svoje deti? Možno preto, že sú deti choré, alebo preto, že zle žijú. Tým všetkým sú matky pribíjané na kríž. A je to niekedy skutočne hrozná bolesť. Deti občas vedia matke pichnúť nôž do srdca. Ona sa im toľko venovala, no oni sa teraz za ňu hanbia, alebo nemajú na ňu čas. To je klinec vrazený do srdca matky.


Pane Ježišu, prosíme ťa za všetky deti, aby mali v úcte svoje mamy a aby im boli vďačné za všetko, čo pre ne urobili.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


12) Mária sprevádza Ježiša od kolísky až po kríž. Bola s ním vo chvíľach radostných a krásnych, no rovnako aj vo chvíľach ťažkých a hrozných. Aj teraz pod krížom. Je verná Bohu, Božiemu slovu a svojmu povolaniu.


Krásna je žena, ktorá je verná Bohu, jeho slovu a svojmu povolaniu. Čo to znamená, byť vernou Bohu? To znamená veriť mu vo chvíľach radostných, ale aj v tých ťažkých, keď nič nedáva zmysel. Čo to znamená, byť verná Božiemu slovu? To znamená veriť všetkému, čo Boh hovorí, veriť jeho prísľubom, byť pokornou a poslušnou. Čo to znamená, byť verná svojmu poslaniu? To znamená stáť pevne tam, kde ma Boh postavil; byť vernou manželkou a matkou.


Drahá naša nebeská Matka, vždy si bola verná Bohu, rovnako nad jasličkami, ako pod krížom. Pomôž kresťanským ženám a matkám, aby tiež takto verne slúžili Bohu.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


13) Čo môže byť pre matku horšie, ako držať v náručí mŕtve dieťa? Aj túto bolesť Mária okúsila, keď mŕtve Ježišovo telo zložili z kríža a vložili jej ho do rúk. Jeho telo a tvár sú na nepoznanie, samá rana a podliatina. Bolesť je o to väčšia, že Ježiš bol úplne nevinný.

Naozaj, najväčšia bolesť matky je smrť jej dieťaťa. Hlavne, ak je to ešte nevinné a jediné dieťa. Nad matkou a dieťaťom visí tá okrídlená a nezodpovedaná otázka: „Prečo?“ „Prečo si to dopustil, Bože?“ Oveľa väčšie „prečo“ by v nás však mal0 vyvolávať hrozné vraždenie nevinných detí, odobrené aj zákonom. Jedna matka plače nad mŕtvym dieťaťom, druhá dá zabiť dieťa vo svojom lone. Tu sa natíska otázka: „Prečo?“ „Prečo si to matka urobila?“


Ježišu, daj mladým matkám pochopiť, že potrat zabíja život dieťaťa, no zároveň dušu matky.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


14) Ježišovo mŕtve telo uložili do hrobu. Čo asi robila Mária tie dva dni, kým bol Ježiš v hrobe? Kde bola? Ako sa správala? Bála sa a zúfala si ako niektorí apoštoli? Utekala z Jeruzalema, ako to napríklad urobili emauzskí učeníci? Zdá sa, že nie. Zrejme stála pri učeníkoch a plná dôvery sa modlila. A modlila sa stále, až kým nebol poslaný Duch Svätý. Mária je žena modlitby. A preto, že je ženou modlitby, je aj ženou viery.


Kresťanské ženy a matky majú byť predo všetkým ženami modlitby. Niet lepšieho spôsobu, ako po celý život, vždy a všade sprevádzať svojho manžela a deti, než je modlitba. A niet lepšieho výchovného prostriedku.


Mária, nauč nás modliť sa. Pomôž nám vy pestovať si taký vzťah k modlitbe, aby bola samozrejmou každodennou súčasťou nášho života; aby sme si každý deň našli na ňu čas.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Záverečná modlitba

Pane Ježišu, prosili sme ťa dnes za všetky ženy a mamy. Zverujeme ti ich. Prosíme ťa, daj, aby bolo čím viac skutočných kresťanských žien a matiek. Prosíme ťa, aby boli verné tebe, tvojmu slovu i svojmu poslaniu. Na príhovor tvojej matky, Márie, pomôž im, aby žili ako ona. A všetkým mužom a deťom vštep do sŕdc úctu a lásku k nim.


Zdravas Mária...

1,912 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page