top of page

Sun, May 01

|

Brookfield

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE

Drahí priatelia a členovia Slovenskej misie! Srdečne Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE, ktoré sa bude konať v klube Českej katolíckej misií, 9415 Rochester Avenue, Brookfield, IL 60513 v nedeľu 1. mája 2022 o 15:00 hod.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE

Čas & Miesto

May 01, 2022, 3:00 PM

Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA

O podujatí

Drahí priatelia a členovia Slovenskej misie!

Srdečne Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE, ktoré sa bude konať v klubu Českej katolíckej misií na adrese 9415 Rochester Avenue, Brookfield, IL 60513 v nedeľu 1. mája 2022 o 15:00 hod.

Program:

1. – prezentácia členov

2. – úvodná modlitba

3. – voľba moderátora zhromaždenia

4. – vyhlásenie uznášania schopností

5. – prečítanie a schválenie zápisnice z posledného valného zhromaždenia

6. – správa o činnosti za r. 2021 + diskúsia + schválenie zápisnice

7. – ekonomické vyučtovanie za rok 2021 + diskúsia

8. – prezentácia rozpočtu na rok 2022 + diskúsia, schválenie

9. – voľba členov misijnej rady na rok 2022

10. – návrhy na členov pastoračnej rady na 3. ročné obdobie

11. – prezentácia pastoračného plánu na rok 2022

12. – ostatné záležitosti

a) informácie ohľadne hľadania kostola

b) informácie ohľadne dokumentov našej misie

c) informácie ohľadne dokumentov pre kňaza

13. – prečítanie uzáverov zasadania

14. – záverečná modlitba

Ján Hudaček Mária Lukasová

prezident SM sekretár SM

Po slovenskej sv. omša o 1:00PM bude nachystaný obed. Kto má záujem o obed prosím, aby sa nahlásil

sekretárke pani Márii Lukasovej do 26. apríla 2022, telefón: 708-830-7505. Cena obeda je 12 USD dospelý a 6

USD dieťa. Skontrolujte prosím svoju adresu a kontakt, prípadne opravte a nahláste zmenu.

Prosíme všetkých členov Slovenskej misie, aby doniesli členský ročný príspevok vo výške 100 USD, keď ste tak

doposiaľ neurobili. Týka sa to iba zarábajúcich (deti, mládež, dôchodcovia či nezarabajúci sú oslobodení).

Prosím pomôžte získať nových členov pre Slovenskú misiu. Ďakujeme.

Zdieľať

bottom of page