Vitajte

v Slovenskej Misii

 
Vitajte v Slovenskej Misii

Slovenská misia, ako nezisková organizácia, bola založená v júli 2019. Je veľmi mladá. Predtým tu existovali aj slovenské farnosti, ale počas dlhej histórie sa toho veľa zmenilo, ako všade. Slovenskí veriaci v poslednej dobe nemali medzi sebou slovenského kňaza. Komunita bola štyri roky bez kňaza. Po dlhom čakaní, modlitbách a prosbách im bol poslaný terajší duchovný správca

P. Stanislav Bindas, CM. Keďže Slováci tu nemajú svoje vlastné misijné centrum, obrátili sme sa k Českej katolíckej misií. Tá im otvorila svoje dvere a pomáha pri prvých krokoch novodobej Slovenskej misie. Za to im partí veľká vďaka. Naše dočasné sídlo je v priestoroch Českej katolíckej misie. Slovenská misia chce verne plniť svoje poslanie a byť nápomocná všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Slovenská Misia v Čase Covid-19 Pandémie

Drahí bratia a sestry, slovenské sväté omše sú v pravidelnom programe každý utorok a piatok o 19:00 hod. a každú nedeľu o 9:00 a 13:00 hod. Prosím, aby sme všetci dodržiavali
predpísané hygienické opatrenia (pri vstupe dezifekcia rúk a rúško).

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k modlitbám. Nech sa naše rodiny stanú domácimi cirkvami. 

P. Stanislav Bindas, CM

Slovenská komunita v Chicagu

Sledujte našu Facebook stránku pre LIVE prenosy z našich slovenských svätých omší a ďalšie oznamy zo života našej komunity

 • Facebook

Milodary na podporu Slovenskej Misie 

môžete zasielať na PayPal účet

Vyučovanie náboženstva v slovenčine pre najmenších, prvoprijímajúce deti a birmovancov každú sobotu

Slovak Academy of Chicago

MODLITBA ZA SLOVENSKÚ KATOLÍCKU MISIU

Pane Ježišu Kriste, my slovenskí veriaci, v pokore prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme Ťa, odpusť nám, čím sme sa prehrešili proti Tebe a proti svojim blížnym. Nech Tvoje milosrdenstvo a Tvoja nekonečná láska nás vnútorne očistí a oslobodí a zbaví našich zlých predsudkov. Ty si nás tu zhromaždil a povolal do svojho spoločenstva. Preto Ťa prosíme, skrze svoju milosť, urob z nás jednu rodinu tvojich veriacich. Daj, aby sme boli jedno ako Ty a Otec ste jedno. Ty si povedal: "proste a dostanete", preto obraciame svoje srdcia k Tebe a prosíme Ťa o požehnanie našich námah, aby slovenskí veriaci tu v Chicagu, Ťa raz mohli oslavovať v Slovenskej katolíckej misii. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

Farské Akcie

 • Slovenská Štedrá Večera
  Dec 18, 3:30 PM
  Lemont, 14252 Main St, Lemont, IL 60439, USA
  Slovenská misia vás pozýva na tradičnú Slovenskú Štedrú Večeru, ktorá sa uskutoční v sobotu 18. decembra v Slovenian Cultural Center, so začiatkom so svätou omšou 14:30 hod. Otvorenie dverí do sály o 15:30 hod. V programe vystúpia detičky z Detského Folklórneho Súbor Veselička so svojím Vianočným Pr
  Share
 • Stretnutie so sv. Mikulášom
  Dec 04, 4:00 PM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Stretnutie deti so svätým Mikulášom bude v sobotu 4. decembra pri svätej omši o 16:00 hod. v Českej misií, ktorá bude venovaná zvlášť naším deťom. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o toto stretnutie ich detí so svätým Mikulášom, aby kontaktovali pani Zuzanu Roškovú (708) 253-7627, ktorá má na staro
  Share
 • VÝROČNÝ PIKNIK SLOVENSKEJ MISIE
  Sep 11, 6:30 PM – Sep 12, 6:00 PM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Z príležitosti osláv Sedembolestnej Panny Márie, našej patrónky Vás všetkých srdečne pozývame na ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ A VÝROČNÝ PIKNIK SLOVENSKEJ KOMUNITY.
  Share
 • Slovenská púť na Holy Hill
  Jul 03, 10:00 AM
  Hubertus, 1525 Carmel Rd, Hubertus, WI 53033, USA
  Pri príležitosti sviatku Levočskej Panny Márie, Slovenská misia vás pozýva na spoločnú púť do Mariánskej svätyne. Spoločne chceme prosiť za naše nov Slovenské misijné centrum v Chicagu.
  Share
 • Májový piknik Slovenskej misie
  May 23, 10:00 AM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Srdečne vás pozývame na májový piknik Slovenskej misie v nedeľu 23. mája 2021 od 10:00 AM do zotmenia na záhrade Českej misie 9415 Rochester Ave., Brookfield, IL 60513 Vstup je voľný Čakajú na vás priatelia a známi, príjemná muzika v príjemnom prostredí. Ponúkame: kotlíkový guľáš, langoše, klobás
  Share
 • SVIATOSŤ BIRMOVANIA
  SVIATOSŤ BIRMOVANIA
  Apr 25, 11:00 AM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Sviatosť birmovania pre slovenských mladých veriacich sa bude konať dňa 25. apríla 2021 o 11AM v Českej katolíckej misií. Vysluhovateľom bude grekokatolícky eparcha Parmi, Ohaio, vladyka Milan Ľach, SJ. Fr. Stanislav Bindas, CM, duchvoný správca slovenskej komunity
  Share