top of page

Navštívte naše nové

Slovenské misijné centrum

 Sedembolestnej Panny Márie

Sv. omše

 Utorok o 18:00 hod.

Stredu, štvrtok a piatok o 19:00 hod.

V sobotu s platnosťou na nedeľu

o 18:00 hod.

 V nedeľu o 10:30 hod.

Adresa

9855 South Kean Avenue

Palos Hills, Illinois 60465

Vyučovanie náboženstva v slovenčine prebieha pre naších najmenších, prvoprijímajúce deti a birmovancov každú sobotu

Slovak Academy of Chicago

Vitajte v Slovenskej Misii

MODLITBA ZA SLOVENSKÚ KATOLÍCKU MISIU

Pane Ježišu Kriste, my slovenskí veriaci, v pokore prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme Ťa, odpusť nám, čím sme sa prehrešili proti Tebe a proti svojim blížnym. Nech Tvoje milosrdenstvo a Tvoja nekonečná láska nás vnútorne očistí a oslobodí a zbaví našich zlých predsudkov. Ty si nás tu zhromaždil a povolal do svojho spoločenstva. Preto Ťa prosíme, skrze svoju milosť, urob z nás jednu rodinu tvojich veriacich. Daj, aby sme boli jedno ako Ty a Otec ste jedno. Ty si povedal: "proste a dostanete", preto obraciame svoje srdcia k Tebe a prosíme Ťa o požehnanie našich námah, aby slovenskí veriaci tu v Chicagu, Ťa raz mohli oslavovať v Slovenskej katolíckej misii. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

No events at the moment
Bohoslužby

Bohoslužby

bottom of page