Vitajte

v Slovenskej Misii

 

Slovenská komunita v Chicagu

Pozývame vás na veľkonočné obrady v Slovenskej misii v Chicagu

VEĽKÁ NOC 2022 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Vyučovanie náboženstva v slovenčine prebieha pre naších najmenších, prvoprijímajúce deti a birmovancov každú sobotu

Slovak Academy of Chicago

Vitajte v Slovenskej Misii

Slovenská misia, ako nezisková organizácia, bola založená v júli 2019. Je veľmi mladá. Predtým tu existovali aj slovenské farnosti, ale počas dlhej histórie sa toho veľa zmenilo, ako všade. Slovenskí veriaci v poslednej dobe nemali medzi sebou slovenského kňaza. Komunita bola štyri roky bez kňaza. Po dlhom čakaní, modlitbách a prosbách im bol poslaný terajší duchovný správca

P. Stanislav Bindas, CM. Keďže Slováci tu nemajú svoje vlastné misijné centrum, obrátili sme sa k Českej katolíckej misií. Tá im otvorila svoje dvere a pomáha pri prvých krokoch novodobej Slovenskej misie. Za to im partí veľká vďaka. Naše dočasné sídlo je v priestoroch Českej katolíckej misie. Slovenská misia chce verne plniť svoje poslanie a byť nápomocná všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Slovenská Misia v Čase Covid-19 Pandémie

Drahí bratia a sestry, slovenské sväté omše sú v pravidelnom programe každý utorok a piatok o 19:00 hod. a každú nedeľu o 9:00 hod. Prosím, aby sme všetci dodržiavali predpísané hygienické opatrenia podľa aktuálnej situácie.

P. Stanislav Bindas, CM

MODLITBA ZA SLOVENSKÚ KATOLÍCKU MISIU

Pane Ježišu Kriste, my slovenskí veriaci, v pokore prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme Ťa, odpusť nám, čím sme sa prehrešili proti Tebe a proti svojim blížnym. Nech Tvoje milosrdenstvo a Tvoja nekonečná láska nás vnútorne očistí a oslobodí a zbaví našich zlých predsudkov. Ty si nás tu zhromaždil a povolal do svojho spoločenstva. Preto Ťa prosíme, skrze svoju milosť, urob z nás jednu rodinu tvojich veriacich. Daj, aby sme boli jedno ako Ty a Otec ste jedno. Ty si povedal: "proste a dostanete", preto obraciame svoje srdcia k Tebe a prosíme Ťa o požehnanie našich námah, aby slovenskí veriaci tu v Chicagu, Ťa raz mohli oslavovať v Slovenskej katolíckej misii. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

Bohoslužby

Bohoslužby

Farské Akcie

 • VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE
  May 01, 3:00 PM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Drahí priatelia a členovia Slovenskej misie! Srdečne Vás pozývame na VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ MISIE, ktoré sa bude konať v klube Českej katolíckej misií, 9415 Rochester Avenue, Brookfield, IL 60513 v nedeľu 1. mája 2022 o 15:00 hod.
  Share
 • POZVÁNKA NA SPOLOČNÚ MODLITBU KRÍŽOVEJ CESTY
  Apr 10, 1:00 PM
  The Shrine of Christ's Passion, 10630 Wicker Ave, St John, IN 46373, USA
  Slovenská Misia všetkých srdečne pozýva na pobožnosť Krížovej cesty. Kedy? 10. apríla 2022 – Kvetná Nedeľa Kde? The Shrine of Christ's Passion Adresa: 10630 Wicker Ave, St John, IN 46373 O koľkej? 1 PM – zraz na parkovisku
  Share
 • Slovenská Štedrá Večera - ZRUŠENÁ
  Dec 18, 2021, 3:30 PM
  Lemont, 14252 Main St, Lemont, IL 60439, USA
  Drahí bratia a sestry, je mi veľmi ľúto že vám musím oznamiť, že naša akcia, Slovenská štedrá večera z dôvodu výskytu covidu v niektorých rodinách sa RUŠÍ.
  Share
 • Stretnutie so sv. Mikulášom
  Dec 04, 2021, 4:00 PM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Stretnutie deti so svätým Mikulášom bude v sobotu 4. decembra pri svätej omši o 16:00 hod. v Českej misií, ktorá bude venovaná zvlášť naším deťom. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o toto stretnutie ich detí so svätým Mikulášom, aby kontaktovali pani Zuzanu Roškovú (708) 253-7627, ktorá má na staro
  Share
 • VÝROČNÝ PIKNIK SLOVENSKEJ MISIE
  Sep 11, 2021, 6:30 PM – Sep 12, 2021, 6:00 PM
  Brookfield, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  Z príležitosti osláv Sedembolestnej Panny Márie, našej patrónky Vás všetkých srdečne pozývame na ODPUSTOVÚ SLÁVNOSŤ A VÝROČNÝ PIKNIK SLOVENSKEJ KOMUNITY.
  Share
 • Popolcová streda - pôst
  Feb 17, 2021, 7:00 PM
  Czech Mission, 9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513, USA
  V tento deň vás pozývame sa slovenskú svätú omšu o 19:00 hod., pri ktorej budeme prijímať popolec na znak pokánia. Popolcovou stredou sa pre veľkú časť kresťanov na Slovensku i vo svete začína 40-dňové obdobie pôstu až do Veľkej noci. V rímskokatolíckej cirkvi je tento deň pôstu a zdržania sa mä
  Share