Vitajte

v Slovenskej Misii

 
Vitajte v Slovenskej Misii

Slovenská misia, ako nezisková organizácia, bola založená v júli 2019. Je veľmi mladá. Predtým tu existovali aj slovenské farnosti, ale počas dlhej histórie sa toho veľa zmenilo, ako všade. Slovenskí veriaci v poslednej dobe nemali medzi sebou slovenského kňaza. Komunita bola štyri roky bez kňaza. Po dlhom čakaní, modlitbách a prosbách im bol poslaný terajší duchovný správca

P. Stanislav Bindas, CM. Keďže Slováci tu nemajú svoje vlastné misijné centrum, obrátili sme sa k Českej katolíckej misií. Tá im otvorila svoje dvere a pomáha pri prvých krokoch novodobej Slovenskej misie. Za to im partí veľká vďaka. Naše dočasné sídlo je v priestoroch Českej katolíckej misie. Slovenská misia chce verne plniť svoje poslanie a byť nápomocná všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Slovenská Misia v Čase Covid-19 Pandémie

Drahí bratia a sestry, z dôvodu pandémie Koronavírusu a na ochranu zdravia,

všetky verejné bohuslužby sú zrušené až do odvolania. 

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k modlitbám. Nech sa naše rodiny stanú domácimi cirkvami. 

P. Stanislav Bindas, CM

Slovenská komunita v Chicagu

Sledujte našu Facebook stránku pre LIVE prenosy z našich slovenských svätých omší a ďalšie oznamy zo života našej komunity

  • Facebook

Milodary na podporu Slovenskej Misie 

môžete zasielať na PayPal účet

Vyučovanie náboženstva v slovenčine pre najmenších, prvoprijímajúce deti a birmovancov každú sobotu

Slovak Academy of Chicago

Registrácia na školský rok 2020/21

MODLITBA ZA SLOVENSKÚ KATOLÍCKU MISIU

Pane Ježišu Kriste, my slovenskí veriaci, v pokore prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme Ťa, odpusť nám, čím sme sa prehrešili proti Tebe a proti svojim blížnym. Nech Tvoje milosrdenstvo a Tvoja nekonečná láska nás vnútorne očistí a oslobodí a zbaví našich zlých predsudkov. Ty si nás tu zhromaždil a povolal do svojho spoločenstva. Preto Ťa prosíme, skrze svoju milosť, urob z nás jednu rodinu tvojich veriacich. Daj, aby sme boli jedno ako Ty a Otec ste jedno. Ty si povedal: "proste a dostanete", preto obraciame svoje srdcia k Tebe a prosíme Ťa o požehnanie našich námah, aby slovenskí veriaci tu v Chicagu, Ťa raz mohli oslavovať v Slovenskej katolíckej misii. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

Farské Akcie

Slávnosť Prvého svätého prijímania
Sun, Sep 20
9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513
Sep 20, 1:00 PM
9415 Rochester Ave, Brookfield, IL 60513
Slávnosť Prvého svätého prijímania sa uskutoční 20. septembra 2020 so svätou omšou o 13. hodine v Českej Misii, Brookfield, IL
Share

Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission