Vitajte

v Slovenskej Misii

 
Vitajte v Slovenskej Misii

Slovenská misia, ako nezisková organizácia, bola založená v júli 2019. Je veľmi mladá. Predtým tu existovali aj slovenské farnosti, ale počas dlhej histórie sa toho veľa zmenilo, ako všade. Slovenskí veriaci v poslednej dobe nemali medzi sebou slovenského kňaza. Komunita bola štyri roky bez kňaza. Po dlhom čakaní, modlitbách a prosbách im bol poslaný terajší duchovný správca

P. Stanislav Bindas, CM. Keďže Slováci tu nemajú svoje vlastné misijné centrum, obrátili sme sa k Českej katolíckej misií. Tá im otvorila svoje dvere a pomáha pri prvých krokoch novodobej Slovenskej misie. Za to im partí veľká vďaka. Naše dočasné sídlo je v priestoroch Českej katolíckej misie. Slovenská misia chce verne plniť svoje poslanie a byť nápomocná všetkým ľuďom dobrej vôle. 

Slovenská Misia v Čase Covid-19 Pandémie

Drahí bratia a sestry, slovenské sväté omše sú v pravidelnom programe každý utorok a piatok o 19:00 hod. a každú nedeľu o 9:00 a 13:00 hod. Prosím, aby sme všetci dodržiavali
predpísané hygienické opatrenia (pri vstupe dezifekcia rúk a rúško).

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Všetkých pozývame k modlitbám. Nech sa naše rodiny stanú domácimi cirkvami. 

P. Stanislav Bindas, CM

Slovenská komunita v Chicagu

Sledujte našu Facebook stránku pre LIVE prenosy z našich slovenských svätých omší a ďalšie oznamy zo života našej komunity

  • Facebook

Milodary na podporu Slovenskej Misie 

môžete zasielať na PayPal účet

Vyučovanie náboženstva v slovenčine pre najmenších, prvoprijímajúce deti a birmovancov každú sobotu

Slovak Academy of Chicago

MODLITBA ZA SLOVENSKÚ KATOLÍCKU MISIU

Pane Ježišu Kriste, my slovenskí veriaci, v pokore prichádzame pred Tvoju tvár a prosíme Ťa, odpusť nám, čím sme sa prehrešili proti Tebe a proti svojim blížnym. Nech Tvoje milosrdenstvo a Tvoja nekonečná láska nás vnútorne očistí a oslobodí a zbaví našich zlých predsudkov. Ty si nás tu zhromaždil a povolal do svojho spoločenstva. Preto Ťa prosíme, skrze svoju milosť, urob z nás jednu rodinu tvojich veriacich. Daj, aby sme boli jedno ako Ty a Otec ste jedno. Ty si povedal: "proste a dostanete", preto obraciame svoje srdcia k Tebe a prosíme Ťa o požehnanie našich námah, aby slovenskí veriaci tu v Chicagu, Ťa raz mohli oslavovať v Slovenskej katolíckej misii. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, oroduj za nás. Amen.

Farské Akcie

  • Wed, Feb 17
    Czech Mission
    V tento deň vás pozývame sa slovenskú svätú omšu o 19:00 hod., pri ktorej budeme prijímať popolec na znak pokánia. Popolcovou stredou sa pre veľkú časť kresťanov na Slovensku i vo svete začína 40-dňové obdobie pôstu až do Veľkej noci. V rímskokatolíckej cirkvi je tento deň pôstu a zdržania sa mä
    Share

Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission