top of page
 • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Vianočné slovenské a české bohoslužby v našej komunite

Updated: Dec 16, 2021

Slovenské Sväté omše na konci adventného obdobia a predvianočná svätá spoveď.

 • Piatok 17. december 2021 - 7:00 PM svätá omša s možnosťou ku svätej spovedi pred svätou omšou prípadne po jej skončení

 • Nedeľa 19. december 2021 - 9:00 AM slovenská svätá omša, ktorá bude tiež vysielaná online cez náš facebookový účet, taktiež sa na nej môžete zúčastniť osobne. Svätá spoveď pred svätou omšou.

 • Nedeľa 19. december 2021 - 1:00 PM - slovenská svätá omša tak ako bolá ohlásená s možnosťou svätej spovede pred, počas aj po svätej omši.

 • Utorok 21. december 2021 - 7:00 PM svätá omša s možnosťou svätej spovede pred alebo po sv. omši.

 • Štvrtok 23. decembra 2021 - predvianočná svätá spoveď od 5:00 PM do 9:00 PMVianočné bohoslužby slovenské a české.

Štedrý večer - piatok 24. december 2021

 • 4:00 PM Slovenská Vianočná vigílna svätá omša

 • 7:30 PM Slovenská polnočná svätá omša

 • 10:00 PM Česká polnočná svätá omša

Slávnosť Narodenia Pána - sobota 25. december 2021

 • 9:00 AM - Slovenská svätá omša

 • 11:00 AM - Česká svätá omša

 • 1:00 PM - Slovenská svätá omša

 • 6:30 PM - Česká svätá omša

Sviatok Svätej Rodiny - nedeľa 26. december 2021

 • 9:00 AM - Slovenská svätá omša (obnova manželských sľubov)

 • 11:00 AM - Česká svätá omša

Ďalšie vianočné bohoslužby.

Silvester - piatok 31. december 2021

 • 5:00 PM - Slovenská svätá omša (spojená s adoráciou na poďakovanie za starý rok)

 • 11:00 PM - Nočná adorácia v českom jazyku pred polnocou, privítanie Nového Roku 2022 so sviatostným požehnaním

Nový rok - Slávnosť Bohorodičky Panny Márie - sobota 1. január 2022

 • 11:00 AM - Česká svätá omša

 • 1:00 PM - Slovenská svätá omša

 • 6:30PM - Česká svätá omša

Slávnosť Zjavenia Pána - Troch kráľov - nedeľa 2. január 2022

 • 9:00 AM - Slovenská svätá omša

 • 11:00 AM - Česká svätá omša

 • 1:00 PM - Slovenská svätá omša

Kto by mal nejaké nejasnosti ohľadne bohoslužieb či svätej spovede, alebo nejaké otázky, prosím nech ma kontaktuje priamo na mojom telefónon čísle: 708-340-3636. Ďakujem. Prajem nám všetkým požehnaný čas. Fr. Stanislav Bindas, CM


Commenti


bottom of page