• P. Stanislav Bindas, CM

Sviatok svätého Mikuláša v slovenskej komunite veriacich v Chicagu - r.2020

Tak ako každým rokom, aj tento rok sme oslávili sv. Mikuláša. Kvôli pandémií nebolo možné aby sme sa všetci zišli v kostole a ani v našej škole. A preto sme sa všetci stretli na online svätej omši, ktorú sme slávili ku cti tohto veľkého svätca a medzi nás aj zavítal sv. Mikuláš a prihovoril sa našim deťom.


Nech svätý Mikuláš, ktorý pomáhal a neustále pomáha chudobným sa prihovára v nebi aj za nás, aby zvlášť aj v tomto čase sme mali naplnené svoje srdcia dobrotou a láskou.Recent Posts

See All

Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission