top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Sviatok svätého Mikuláša v slovenskej komunite veriacich v Chicagu - r.2020

Updated: May 19, 2021

Tak ako každým rokom, aj tento rok sme oslávili sv. Mikuláša. Kvôli pandémií nebolo možné aby sme sa všetci zišli v kostole a ani v našej škole. A preto sme sa všetci stretli na online svätej omši, ktorú sme slávili ku cti tohto veľkého svätca a medzi nás aj zavítal sv. Mikuláš a prihovoril sa našim deťom.


Nech svätý Mikuláš, ktorý pomáhal a neustále pomáha chudobným sa prihovára v nebi aj za nás, aby zvlášť aj v tomto čase sme mali naplnené svoje srdcia dobrotou a láskou.Comments


bottom of page