• P. Stanislav Bindas, CM

Svätý Otec František reagoval na vlnu násilia v USA

(3. jún, 2020 vo Vaticane)


„Drahí bratia a sestry v Spojených štátoch, sledujem s veľkými obavami bolestné spoločenské nepokoje vo vašej krajine v týchto dňoch, po tragickej smrti pána Georgea Floyda.


Drahí priatelia, nemôžeme tolerovať ani zatvárať oči pred akoukoľvek formou rasizmu či vylúčenia a popri tom sa hlásiť k obrane posvätnosti každého ľudského života. Zároveň musíme uznať, že «násilie posledných nocí je sebapoškodzujúce a sebazničujúce. Násilím sa nič nezíska a mnoho sa ním stráca».


Dnes sa spájam s Cirkvou v Saint Paul a v Minneapolise, i v celom USA, v modlitbe za odpočinutie duše Georgea Floyda a všetkých ostatných, ktorí prišli o život v dôsledku hriechu rasizmu.


Modlime sa za útechu ich smútiacich rodín a priateľov a vyprosujme národné zmierenie a pokoj, po ktorom prahneme. Nech Guadalupská Panna Mária, Matka Ameriky, oroduje za všetkých tých, ktorí pracujú za pokoj a spravodlivosť vo vašej zemi i na celom svete.


Nech Boh žehná vás všetkých i vaše rodiny.“


Po príhovoroch ďalším národom a jazykovým skupinám Svätý Otec na záver pripomenul aj budúcu nedeľu zasvätenú Najsvätejšej Trojici:


„Blížiaci sa sviatok Najsvätejšej Trojice nás privádza späť k tajomstvu vnútorného života Trojjediného Boha, centru kresťanskej viery a pobáda nás nachádzať v láske Boha našu útechu a náš vnútorný pokoj.“

Foto: Reuters, June 2020

20 views0 comments