• P. Stanislav Bindas, CM

Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 20. septembra 2020 sa v našej slovenskej komunite veriacich konala slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme Pane požehnaj naše deti a ich rodiny. Ďakujeme Ti za dar Eucharistie. S vďačnosťou rodičia a katechéti. Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission