• P. Stanislav Bindas, CM

Slávnosť prvého svätého prijímania

Updated: May 19

Dňa 20. septembra 2020 sa v našej slovenskej komunite veriacich konala slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme Pane požehnaj naše deti a ich rodiny. Ďakujeme Ti za dar Eucharistie. S vďačnosťou rodičia a katechéti.