top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Prehľad vianočných bohoslužieb – Slovenská misia Chicago 2020
Prosím, aby ste pri bohoslužbách rešpektovali hygienické predpisy – nosenie rúšok, dezinfekcia rúk a rozostupy.


P. Stanislav Bindas, CM – duchovný správca Slovenskej misie.

60 views0 comments
bottom of page