• P. Stanislav Bindas, CM

PODCAST: Vznešenosť sv. Jozefa

Témou tohto podcastu je pôvod a postavenie sv. Jozefa. Sv. Jozef žiaril vznešenosťou: pochádzal z domu a rodu kráľa Dávida a mal všetky čnosti, zbožnosť a svätosť. Skrze neho Boh naplnil prisľúbenia o pôvode Mesiáša, ktorý bude dedičom Dávidovho trónu.

Vypočujte si podcast otca Radovana z príležitosti prebíehajúceho Roku sv. Jozefa (8.december 2020 - 8. december 2021), ktoré majú byť pomocou pri duchovnom prežívaní tohto času.


Zdroj: Podcasty otca Radovana

5 views0 comments

Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission