top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Pôstna charitatívna zbierka Slovenskej misie pre siroty v Guatemale (2023)

Drahí bratia a sestry,

na základe prosby, ktorú sme obdržali od sestier vincentiek z Guatemaly, obraciam sa na vás na všetkých o pomoc pre sirotinec, ktorí ony majú na starosti. Počas pôstu naša Slovenská misia organizuje zbierku, so zameraním na zabezpečenie stravy pre tieto deti. Svoje milodary môžete kedykoľvek priniesť do kostola počas celého pôstu, ale prispieť cez PayPal účet Slovenskej Misie. Taktiež v kostole bude pokladnička na vaše milodary. Osobitne v nedeľu 19. marca 2023 budeme konať druhú zbierku za týmto účelom. Nech táto zbierka je prejavom aj nášho pôstneho snaženia. V mene týchto detí a sestier vincentiek vám vopred ďakujem. Viac informácií nájdete dole.

-Fr. Stanislav
CENTRUM DENNEJ STAROSTLIVOSTI

DOM SV. ELIZABETH SETON

MIESTO: RABINAL, BAJA VERAPAZ, GUATEMALA.

24. Február 2023

ZDÔVODNENIE

Obec Rabinal v departemente Baja Verapaz, v severnej a centrálnej časti národného územia, s rozlohou 504 km2 a nadmorskou výškou od 1100 do 2000 m, 178 km od hlavného mesta departementu, má 41 000 obyvateľov, z ktorých 21 000 žije v mestskej oblasti a 20 000 vo vidieckej oblasti, v 46 obciach.

Deväťdesiatdva percent obyvateľov je mayského pôvodu Achi a stále sa tu hovorí rovnakým jazykom. V minulosti boli vystavení teroru a porušovaniu ľudských práv. Masakry, mučenie, vyvlastňovanie pôdy a nútená migrácia počas obdobia vnútorného ozbrojeného konfliktu, ktorý trval 36 rokov až do podpísania mierových dohôd 29. decembra 1996.

Obyvateľstvo má silné fyzické a psychické jazvy, ktoré sa ešte nepodarilo prekonať v dôsledku nedostatku odbornej starostlivosti, ktorá by reagovala na ich potreby. V dôsledku toho neexistujú žiadne zdroje práce, rodiny nemajú vlastnú pôdu na obrábanie, mzdy sú nízke, suchá sa predlžujú, takže mnohí ľudia migrujú na južné pobrežie, do hlavného mesta a Spojených štátov, čo vážne ovplyvňuje rodiny rozchodom a rozpadom rodinných jadier, ktoré sa zhoršujú prejavmi domáceho násilia a alkoholizmu, ktorý prechádza z rodičov na synov a dcéry. Mnohé deti sú v dôsledku nefunkčných rodín, neresti a nezamestnanosti vystavené situácii ulice. Ide o populáciu najviac postihnutú nedostatkom potravín.


Vládne tu atmosféra neistoty, pretože organizovaný zločin rozšíril svoje chápadlá medzi obyvateľstvo, najmä v okrajových oblastiach, kde dochádza k obchodovaniu s drogami, k ich obchodovaniu a konzumácii, najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí páchajú všetky druhy trestnej činnosti proti životu a majetku obyvateľov. Dôsledky pandémie sú alarmujúce, pretože sa zhoršila nezamestnanosť, cievne a dýchacie choroby a extrémna chudoba, ktorá dosiahla úroveň hladu.

VŠEOBECNÝ CIEĽ

Poskytovať komplexnú pozornosť v oblasti výživy, zdravia a vzdelávania deťom vo veku od 4 do 12 rokov v rizikových situáciách, ktoré sú deťmi matiek, ktoré ich zanechali v našej starostlivosti kvôli práci.

ŠPECIFICKÉ CIELE

- Zabezpečiť potravinovú bezpečnosť detí.

- Pomôcť matkám poskytnúť ich deťom bezpečný priestor pre ich osobnú starostlivosť.

- Poskytnúť priestor na integrálnu formáciu, vzdelávanie a rekreáciu podľa ich vývinového veku.


VIZIA

Poskytovať kvalitnú starostlivosť, podporovať integrálny rozvoj detí s obmedzenými zdrojmi, z ktorých väčšina pochádza z neúplných rodín.

MISIA

Venovať sa deťom od 4 do 12 rokov prostredníctvom výživy, včasnej stimulácie, inšpirovať ich k životným hodnotám, aby mohli byť dobrými mužmi a ženami v našej spoločnosti.

OPIS POTRIEB

1. Dlhotrvajúce suchá v dôsledku geografickej situácie známej ako suchý koridor.

2. Vysoké náklady na základný potravinový kôš v dôsledku neúrody a nedostatku vody.

3. Vysoká miera podvýživy detí v súvislosti so zhoršením pandémie Covid 19.

4. Extrémna chudoba v dôsledku nezamestnanosti.

5. Deti na ulici a problémy so školou.a) Príčina problému

Obec Rabinal sa nachádza v suchom koridore, čo znamená, že trpí nedostatkom vody, úroda je neuspokojivá a chýba základný potravinový kôš na obživu roľníckych rodín a tých, ktorí sú závislí od miestnej produkcie, okrem toho majú hlavy rodín nízke príjmy v dôsledku nedostatku príležitostí, čo vedie k postihnutiu detí, ktoré vyrastajú bez potravinovej bezpečnosti, a preto sa v zemepisnej oblasti zvýšila podvýživa. K tomu všetkému sa pridávajú a zhoršujú vedľajšie účinky pandémie, ktorá zhoršila sociálne vzťahy a výživové podmienky obyvateľstva až po hlad v rodinách, ktoré už boli obeťami chudoby a podvýživy.

b) Ako na ľudí vplývajú súčasné okolnosti

Extrémna a rozšírená chudoba, klimatické a potravinové podmienky ovplyvňujú stabilitu rodín, ktoré sa musia presúvať, aby si našli nejakú prácu, ako je napríklad výroba tortilly, od skorého rána do večera, zatiaľ čo deti zostávajú na ulici alebo zavreté v dome a čakajú, kým im niekto poskytne nejaké jedlo na celý deň. Tieto deti sa vo všeobecnosti ocitajú na ulici, sú bezradné a majú problémy s učením v škole, až kým ju neopustia.

c) Komu a koľkým ľuďom bude projekt slúžiť

Z projektu bude mať prospech 25 detí vo veku od 4 do 12 rokov, ktoré žijú v okrajových častiach mesta, čo znamená, že 25 rodinám bude poskytnutá pomoc v ich potrebách podpory vďaka účasti na tomto potravinovom a vzdelávacom projekte.

Sr. Dolores Hernández, Dkl

Dcéra Kresťanskej Lásky

Rabinal, GuatemalaКомментарии


bottom of page