• P. Stanislav Bindas, CM

Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Novovznikajúca Slovenská misia oslavovala svoju patrónku, našu Sedembolestnú Matku. Je krásne, keď sa rodina zíde. My sme sa zišli ako jedna rodina okolo stola nášho Nebeského Otca, kde sme s vierou načúvali odkazu našej Patrónky. Po slávnostnej svätej omši sme strávili nádherne popoludnie v kruhu našich blízkych, priateľov a známych. Pán nám požehnal krásne počasie. Naše ratolesti mohli nám všetkým ukázať svoje nadanie. Spoločné chvíle nám spestrili naši muzikanti. Ďakujem všetkým za spoluprácu a pomoc. 


Slovenská katolícka misia v Chicagu

 

9415 Rochester Avenue

Brookfield, IL 60515

(312) 869-2776

info@slovenskamisia.org

  • Facebook

©2020 by Slovak Mission