top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Novéna pred Nedeľou Božieho Milosrdenstva

Drahí bratia a sestry, zdieľam Novénu k Božiemu milosrdenstvu. Na veľký piatok bol prvý deň. Využijme túto možnosť k prehlbeniu úcty a k odprosovaniu za vlastné hriechy a hriechy celého sveta. V modlitbe s vami P. Stanislav.


Korunka Božieho milosrdenstva

(má 5 desiatkov)

Na začiatku:

Otče náš,

Zdravas’ Mária,

Verím v Boha.

Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).

Na zakončenie:

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).


162 views0 comments

Comments


bottom of page