top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Modlitby krížovej cesty - Krížová cesta mužov

Modlitba na úvod.


Pane, odvráť svoju tvár od mojich hriechov

a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.


Neodvrhuj ma spred svojej tváre

a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy

a posilni ma duchom veľkej ochoty.


Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo.I. zastavenie- Ježiš je na smrť odsúdený.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Ľ: Lebo .................................................svet.


Súd! Nevyslovíš krivé svedectvo!

Z obavy zo straty vlastných výhod a straty majetku,

som proti blížnemu falošne svedčil.

Oklamal som druhých lžou, udaním a osočovaním!

Získal som výhody, moc, majetok.

Mlčal som zo strachu, keď bolo potrebné vydať svedectvo o pravde.

Som si vedomý, že niekto bol odsúdený nespravodlivo?

Že som poškodil dobré meno svojho blížneho?

Čo nechceme, aby iní robili nám, nerobme my im.


Pane Ježišu, nerád by som patril medzi tých čo odsudzujú

ale túžim patriť medzi všetkých, čo Ťa milujú

a s Tvojou pomocou sa chcú meniť.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj...............................................očistci.


II. zastavenie- Ježiš berie kríž na svoje plecia.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.

Ťažké bremeno kríža berieš na plecia Pane a ja

Ti ho robím ešte ťažším svojim nezodpovedným

otcovstvom. Často vylejem na dieťa svoje

napätie, zlosť, únavu a nervozitu!

Nemorálnymi slovami, nevhodnými žartmi,

brutalitou a opíjaním sa, ubíjam v dieťati lásku

k Bohu, k rodičom, k učiteľom, ku kamarátom a

morálne hodnoty dobra, zodpovednosti a tolerancie!

Dávam dieťaťu dobrý príklad?

Alebo ho pohoršujem svojím správaním?

Prežívam zodpovedne svoje otcovstvo?


Pane Ježišu, vidíš aký som slabý. Drž ma

pevne v náručí, nech som aj ja Božím dieťaťom.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj nad.........................................očistci.

III. zastavenie- Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo si ..............................................svet.

Ježiš padá pod ťarchou mojich hriešnych pádov.

Zaprel som Boha! Zaujato! Z vypočítavosti!

S tým, že chcem byť zaujímavý! Muž s veľkým M!

Slúžim často vedome svojím bôžikom.

Ako peniazom, moci, kariére, úspechu, televízii.

Vyhýbam sa svätému prijímaniu lebo sa hanbím!

Alebo prijímam svätokrádežne! Obviňujem Boha

za nešťastia ktoré ma postihli! Ale už nie som vďačný

Bohu za povolanie, za každý nový deň, za každú novú

príležitosť, za dobrodenia, za rodinu, za Eucharistiu.

Považujem Boha za svojho Otca? Nerúham sa?

Je na prvom mieste v mojom srdci? Nepreklínam?

Pane Ježišu, som príliš slabý, chvejem sa už pri malom

probléme. Ty ma drž, prosím Ťa, nad hladinou aby som sa

neutopil vo svojej slabej viere.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.

IV. zastavenie – Pán Ježiš stretá sa so svojou matkou.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Ani jedna matka tak netrpí, ako v súčasnosti Matka Cirkev.

Po svete, aj v tom mojom svete, sa šíri veľké množstvo lži,

ohovárania, klamstva a útokov proti Cirkvi, z televízii a bulvárnych časopisov.

Ako sa ja muž správam k svojej Cirkvi?

Veď ja verím televízii ktorá hlása kultúru smrti v potratoch

a eutanázii a nie životu ako hlása Evanjelium.

Ja otec si robím posmech z viacdetných rodín,

kňazov, z Matky našej a Matky Cirkvi, Panny Márie.

Ak neprejavujeme vďačnosť Cirkvi, aspoň jej

nerobme bolesť svojím nesprávnym životom a rečami!


Pane Ježišu, chcem za Tebou kráčať, keď to bude príjemné,

ale aj vtedy, keď to bude bolieť.

Stoj pri mne hlavne v ťažkých rozhodnutiach života.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


V. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha

Pánu Ježišovi niesť kríž.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Pomoc! Výkrik slabších, starších, osamelých!

Výkrik trpiacich, biednych a umierajúcich.

Nepočujem ich!

Som mužom hluchým, bez záujmu o problémy iných.

Veď by ešte chceli, aby som ich navštevoval. Alebo horšie,

cítil by som sa trápne a dal im alebo „požičal“ na chlieb.

Veď ako mám milovať chudobných a navštevovať opustených?

Trápia starca, starenu a ja sa s toho smejem.

Som slabý, ako im pomôžem?

Otáčam sa a idem na pivo. To som ja muž.

Výhovorka za výhovorkou.

Pane Ježišu, hanbím sa, pred Tebou a celým

svetom, že síce som zdravý, ale ochrnutá je moja láska.

Stoj dnes pri mne a daj mi ochotné ruky,

dať sa k dispozícii iným.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


VI. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Ručník a obraz.

Obraz láskavý, milujúci, odpúšťajúci.

Aký je môj obraz? Svoj obraz som zdeformoval

alkoholom a drogami. Premrhal som lásku aj majetok.

Mojej rodine som urobil zo života peklo! Podali

mi pomocnú ruku, ale pre kalné oči ju nevidím.

Moje správanie je surovosť, hrubosť a násilie!

Strácam manželku. Strácam deti.

Nikdy som im nepovedal, že ich mám rád,

nikdy nepohladkal. Poznali iba výprask, strach a stres.

Som na úplnom dne! Som troska bez dôstojnosti a cti.

Ale Pán Boh aj mňa stvoril na svoj obraz a miluje ma.

Pane Ježišu, Ty vieš všetko. Vidíš moju slabosť, ale aj snahu.

Daj mi odvahu bojovať proti mojím slabostiam Tvojou silou.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.

VII. zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Nezabiješ! Zákon pri ktorom sa chvejem vo svojom

vnútri pri jeho vyslovení. Prijíma sa zákon o potratoch.

A ja mlčím! Spoločnosť súhlasí s Eutanáziou

starých a nevyliečiteľne chorých. A ja mlčím!

Kto mlčí ten svedčí!

Bojím sa zodpovednosti, som pohodlný a posielam

manželku na potrat! Čo zle urobilo moje ešte nenarodené

dieťa, že som vyriekol trest smrti? Svedomie utápam

alkoholom a mlčím! Rodičov posielam do starobinca a

citovo ich zabíjam svojim nezáujmom. Kde je moja

láska k rodičom? Kde je moje svedomie? Je umlčané?


Pane Ježišu, zverujem svoj život do Tvojich rúk

a dnes chcem prosiť za všetkých, ktorí sa rozhodujú

dať či nedať šancu životu.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj ..............................................očistci.


VIII. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Modlitba. Rýchle raňajky, rýchlo na autobus. Cez deň

som v práci, na nákupoch. Popoludní trocha hudby,

potom seriál. Večer ešte na pivo a do postele. Bože,

veď nemám chvíľu času! A za koho sa mám modliť?

Za zlého kolegu, za manželku ktorá chce mať stále

moderné oblečenie? Za deti, ktoré chcú stále niečo nové?

Stále iba problémy! Ako sa môže Boh pozerať na moje trápenie?

Ak mám čas, koľko sa modliť? Veď ja sa ani modliť neviem.

Nech sa modlitba stane súčasťou a potrebou nášho života.

Pane Ježišu, nauč aj mňa modliť sa tak, ako si sa

Ty modlil k Nebeskému Otcovi!


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj..........................................očistci.


IX. zastavenie- Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Pane, už nevládzeš a ja Ti svojou pýchou

opäť podrážam nohy!

Pád! Najtvrdší a najbolestnejší !

Ježišu kto si? Aký si? Veď si špinavý, doráňaný, bez sily a moci!

A ja? Čistý, plný sily, mladý, bohatý a krajší! Kto sa mi vyrovná?

Veď som lepší, inteligentnejší, vplyvnejší a pokorný ak chcem.

Mám moc a môžem všetko! Som pán DOKONALY !

Iný hovoria, že som márnivý, arogantný, alebo pohŕdam inými.

Nie! Ja som vzdelaný a nemám si čo povedať s chudobnými.

Pýcha peklom dýcha! Panna Mária v chválospeve hovorí:

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne

zmýšľajú. Mocnárov zosadil s trónov a povýšil ponížených.

Láska! Kto rastie v láske, rastie aj v pokore.


Bože, buď milostivý mne hriešnemu a v pokore srdca

Ťa prosím zbav ma hriešnej pýchy.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


X. zastavenie- Pánu Ježišovi zobliekajú šaty.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Kriste, Tvoje telo je nahé, ale aj odeté do rán a krvi.

Dopúšťam sa manželskej nevery. Podvádzam manželku

a kradnem matku cudzej rodine. Reklama mi neponúka

ako sa zahaliť ale ako odhaliť. Nedokážem zhasiť

televízor, alebo počítač pri pozeraní filmov kde je

pornografia, cudzoložstvo, znásilnenia. Som za homosexuálne

manželstvá a prostitúciu. Čítam knihy, časopisy a pozerám

nemravné obrázky ku ktorým majú prístup aj deti.

Veď ja som hanbou a pohoršením pre deti a cudzích!

Kriste, ja Ti stále strhávam šaty a jatrím rany! Čistota

je Boží dar za ktorý sa treba ustavične modliť.


Pane Ježišu, odovzdávam Ti svoju nečistú túžbu a prosím Ťa,

aby si mocou svojej smrti a vzkriesenia napravil vo mne,

čo je zasiahnuté hriechom.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


XI. zastavenie- Pána Ježiša pribíjajú na kríž.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme ti.

L: Lebo.................................................svet.


Pane Ježišu, nehneváš sa, ale odpúšťaš na kríži

slovami „Otče odpusť im viny“.


A ja neviem odpustiť svojmu blížnemu a hnev rýchlo preniká

mojou dušou. Pre meter štvorcový, živím proti susedovi

nenávisť s túžbou pomstiť sa. Ani v kostole nesedíme v jednej lavici.

Po rozdelení dedičstva, pociťujem krivdu a hnev mi rozožiera vnútro.

Neviem, nedokážem a nechcem odpustiť. Pri výchove deti sa vyžaduje

prísnosť. Strácam nad sebou kontrolu pri trestaní. Nadávam im

a ponižujem ich. Som podráždený a nervózny.

Pane, pribíjame tvoje ruky a nohy svojím hnevom a silou nenávisti

tak, že nás umývaš svojou krvou a odpustením.


Pane Ježišu, obdar ma Duchom odpúšťajúcej lásky,

aby som už dnes svoje odpustenie posunul aspoň o krôčik.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


XII. zastavenie- Pán Ježiš na kríži zomiera.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo............................................... ..svet.


Kríž, mám strach už len pomyslieť na neho!

Kríž, ktorý mi padá na plecia.

Kríž, lebo som prepustený z práce.

Kríž, lebo ma odmietli deti a vyhýbajú sa mi.

Kríž, ktorý mám z choroby .

Kríž, lebo neviem čo ďalej.

Kríž, ktorý ma ťaží pre moje hriechy.

Kríž, lebo sme doma rozhádaní.

Kríž, z rozvodu.

Kríž, lebo nemám čo do úst.

Kríž, lebo holdujem alkoholu a drogám.

Kríž, pod ktorým sa potácam a nevládzem niesť.

Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž!

Pane, ďakujem Ti, že mi pomáhaš niesť ten môj kríž,

urobený na mieru len pre mňa. Daj, aby som ho

postupne niesol aj s radosťou.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


XIII. zastavenie- Pána Ježiša skladajú z kríža.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Buď dokonale oddaný Bohu!

Synu, ak ideš slúžiť Bohu,

stoj pevne v spravodlivosti a bázni

a priprav sa na skúšku!

Uponíž si srdce a vytrvaj,

nakloň svoj sluch a prijmi rozumné slovo

a neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy.

Znášaj, čo ti znášať ukladá Boh,

pevne sa pridaj k Bohu a vytrvaj,

aby si vzrástol životom, keď príde koniec.

Prijímaj všetko, čo ťa zastihne, vytrvaj v bolesti,

maj trpezlivosť, ak ťa niečo sužuje.

Lebo zlato a striebro čistia ohňom

a bohumilých ľudí v peci utrpenia.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


XIV. zastavenie- Pána Ježiša pochovávajú.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Pochovaný. Aj vo mne musí byť pochovaný starý človek

a nový musí byť čistý. Svoje hriechy pochovám vo

sviatosti zmierenia. Veď, Kristus vyniesol kríž a moje

hriechy na Golgotu. Kríž, to sladké drevo, na ktorom

visí láska. Láska milujúca, láska odpúšťajúca, láska

milosrdenstva. Veď, čo je viac, ako slová kňaza :

A ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene

Otca i Syna i Ducha Svätého.

Pán Ježiš, ti odpustil hriechy, choď v pokoji !

Pane Ježišu, pomôž aj mne vykročiť

odvážne za tebou na rozbúrené more môjho života


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj.................................................očistci.


Modlitba na záver.


Nikto na svete nebol toľkokrát odmietnutý ako

Pán Boh. Nikto na svete nebol tak obžalovaný

ako Pán Boh. Žiadne meno na svete nebolo toľkokrát a

tak hrubo urážané ako Božie meno. Nikomu na svete

sa ľudia toľko nevysmievali ako Pánu Bohu. Nikoho

na svete tak ľudia nevolali na zodpovednosť za svoje

činy ako Pána Boha.

Ale:

Nikto na svete za človeka nezaplatil toľko ako Pán Boh.

Nikomu na svete nezáležalo na dobre človeka viac ako

Pánu Bohu.

Nikto na svete človeka nemiloval viac ako Pán Boh.

Nikto pri človeku nevydržal tak dlho ako Pán Boh.

Nikto sa k človeku nesklonil tak nízko ako Pán Boh.

Nikto nikdy netúžil po človeku tak ako Pán Boh.

Nikomu na svete nie je človek taký drahý ako je drahý

Pánu Bohu.

Amen.

277 views0 comments

Comments


bottom of page