• P. Stanislav Bindas, CM

Modlitby krížovej cesty - Krížová cesta mužov

Modlitba na úvod.


Pane, odvráť svoju tvár od mojich hriechov

a zotri všetky moje viny.

Bože, stvor vo mne srdce čisté

a v mojom vnútri obnov ducha pevného.


Neodvrhuj ma spred svojej tváre

a neodnímaj mi svojho ducha svätého.

Navráť mi radosť z tvojej spásy

a posilni ma duchom veľkej ochoty.


Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo.I. zastavenie- Ježiš je na smrť odsúdený.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

Ľ: Lebo .................................................svet.


Súd! Nevyslovíš krivé svedectvo!

Z obavy zo straty vlastných výhod a straty majetku,

som proti blížnemu falošne svedčil.

Oklamal som druhých lžou, udaním a osočovaním!

Získal som výhody, moc, majetok.

Mlčal som zo strachu, keď bolo potrebné vydať svedectvo o pravde.

Som si vedomý, že niekto bol odsúdený nespravodlivo?

Že som poškodil dobré meno svojho blížneho?

Čo nechceme, aby iní robili nám, nerobme my im.


Pane Ježišu, nerád by som patril medzi tých čo odsudzujú

ale túžim patriť medzi všetkých, čo Ťa milujú

a s Tvojou pomocou sa chcú meniť.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Ľ: Aj...............................................očistci.


II. zastavenie- Ježiš berie kríž na svoje plecia.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.

Ťažké bremeno kríža berieš na plecia Pane a ja

Ti ho robím ešte ťažším svojim nezodpovedným

otcovstvom. Často vylejem na dieťa svoje

napätie, zlosť, únavu a nervozitu!

Nemorálnymi slovami, nevhodnými žartmi,

brutalitou a opíjaním sa, ubíjam v dieťati lásku

k Bohu, k rodičom, k učiteľom, ku kamarátom a

morálne hodnoty dobra, zodpovednosti a tolerancie!

Dávam dieťaťu dobrý príklad?

Alebo ho pohoršujem svojím správaním?

Prežívam zodpovedne svoje otcovstvo?


Pane Ježišu, vidíš aký som slabý. Drž ma

pevne v náručí, nech som aj ja Božím dieťaťom.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj nad.........................................očistci.

III. zastavenie- Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom.

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo si ..............................................svet.

Ježiš padá pod ťarchou mojich hriešnych pádov.

Zaprel som Boha! Zaujato! Z vypočítavosti!

S tým, že chcem byť zaujímavý! Muž s veľkým M!

Slúžim často vedome svojím bôžikom.

Ako peniazom, moci, kariére, úspechu, televízii.

Vyhýbam sa svätému prijímaniu lebo sa hanbím!

Alebo prijímam svätokrádežne! Obviňujem Boha

za nešťastia ktoré ma postihli! Ale už nie som vďačný

Bohu za povolanie, za každý nový deň, za každú novú

príležitosť, za dobrodenia, za rodinu, za Eucharistiu.

Považujem Boha za svojho Otca? Nerúham sa?

Je na prvom mieste v mojom srdci? Nepreklínam?

Pane Ježišu, som príliš slabý, chvejem sa už pri malom

probléme. Ty ma drž, prosím Ťa, nad hladinou aby som sa

neutopil vo svojej slabej viere.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.

IV. zastavenie – Pán Ježiš stretá sa so svojou matkou.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Ani jedna matka tak netrpí, ako v súčasnosti Matka Cirkev.

Po svete, aj v tom mojom svete, sa šíri veľké množstvo lži,

ohovárania, klamstva a útokov proti Cirkvi, z televízii a bulvárnych časopisov.

Ako sa ja muž správam k svojej Cirkvi?

Veď ja verím televízii ktorá hlása kultúru smrti v potratoch

a eutanázii a nie životu ako hlása Evanjelium.

Ja otec si robím posmech z viacdetných rodín,

kňazov, z Matky našej a Matky Cirkvi, Panny Márie.

Ak neprejavujeme vďačnosť Cirkvi, aspoň jej

nerobme bolesť svojím nesprávnym životom a rečami!


Pane Ježišu, chcem za Tebou kráčať, keď to bude príjemné,

ale aj vtedy, keď to bude bolieť.

Stoj pri mne hlavne v ťažkých rozhodnutiach života.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


V. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha

Pánu Ježišovi niesť kríž.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Pomoc! Výkrik slabších, starších, osamelých!

Výkrik trpiacich, biednych a umierajúcich.

Nepočujem ich!

Som mužom hluchým, bez záujmu o problémy iných.

Veď by ešte chceli, aby som ich navštevoval. Alebo horšie,

cítil by som sa trápne a dal im alebo „požičal“ na chlieb.

Veď ako mám milovať chudobných a navštevovať opustených?

Trápia starca, starenu a ja sa s toho smejem.

Som slabý, ako im pomôžem?

Otáčam sa a idem na pivo. To som ja muž.

Výhovorka za výhovorkou.

Pane Ježišu, hanbím sa, pred Tebou a celým

svetom, že síce som zdravý, ale ochrnutá je moja láska.

Stoj dnes pri mne a daj mi ochotné ruky,

dať sa k dispozícii iným.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.


VI. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo..................................................svet.


Ručník a obraz.

Obraz láskavý, milujúci, odpúšťajúci.

Aký je môj obraz? Svoj obraz som zdeformoval

alkoholom a drogami. Premrhal som lásku aj majetok.

Mojej rodine som urobil zo života peklo! Podali

mi pomocnú ruku, ale pre kalné oči ju nevidím.

Moje správanie je surovosť, hrubosť a násilie!

Strácam manželku. Strácam deti.

Nikdy som im nepovedal, že ich mám rád,

nikdy nepohladkal. Poznali iba výprask, strach a stres.

Som na úplnom dne! Som troska bez dôstojnosti a cti.

Ale Pán Boh aj mňa stvoril na svoj obraz a miluje ma.

Pane Ježišu, Ty vieš všetko. Vidíš moju slabosť, ale aj snahu.

Daj mi odvahu bojovať proti mojím slabostiam Tvojou silou.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj...............................................očistci.

VII. zastavenie – Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Nezabiješ! Zákon pri ktorom sa chvejem vo svojom

vnútri pri jeho vyslovení. Prijíma sa zákon o potratoch.

A ja mlčím! Spoločnosť súhlasí s Eutanáziou

starých a nevyliečiteľne chorých. A ja mlčím!

Kto mlčí ten svedčí!

Bojím sa zodpovednosti, som pohodlný a posielam

manželku na potrat! Čo zle urobilo moje ešte nenarodené

dieťa, že som vyriekol trest smrti? Svedomie utápam

alkoholom a mlčím! Rodičov posielam do starobinca a

citovo ich zabíjam svojim nezáujmom. Kde je moja

láska k rodičom? Kde je moje svedomie? Je umlčané?


Pane Ježišu, zverujem svoj život do Tvojich rúk

a dnes chcem prosiť za všetkých, ktorí sa rozhodujú

dať či nedať šancu životu.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

L: Aj ..............................................očistci.


VIII. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy.


Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti.

L: Lebo...................................................svet.


Modlitba. Rýchle raňajky, rýchlo na autobus. Cez deň

som v práci, na nákupoch. Popoludní trocha hudby,

potom seriál. Večer ešte na pivo a do postele. Bože,

veď nemám chvíľu času! A za koho sa mám modliť?

Za zlého kolegu, za manželku ktorá chce mať stále

moderné oblečenie? Za deti, ktoré chcú stále niečo nové?

Stále iba problémy! Ako sa môže Boh pozerať na moje trápenie?