top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Milostiplné Vianočné sviatky a požehnaný Nový Rok 2022.


Drahí bratia a sestry, milí rodáci, drahí naši misijní spolupracovníci a dobrodinci.


Vo svojej nekonečnej láske, Boh zhliadol na svoje stvorenie a poslal mu svojho jediného Syna, ktorý sa narodil v nepoškvrnenom lone panenskej Matky. Nech radosť z príchodu Božieho Syna na svet preniká naše srdcia, napĺňa naše vnútro, aby sme sa stali nositeľmi posolstva Božej lásky v dnešnom svete.


Ďakujem Vám všetkým za vašu priazeň. Ďakujem za vašu duchovnú a materiálnu pomoc pre našu Slovenskú Misiu v Chicagu a veríme, že budete s nami aj v Novom Roku.


Nech Nový rok 2022 nás posilní vo viere v Boha a vo vzájomnej láske. Nech neustále žijeme v Božej milosti, aby sme našim bratom a sestrám prinášali nádej Božieho Syna.


V modlitbe a s požehnaním

P. Stanislav Bindas, CM.21 views0 comments

Kommentare


bottom of page