top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Krížová cesta pre deti

Updated: Mar 3, 2021

Úvodná modlitba

Milý Ježiš, Priateľ detí, dnes sa modlíme krí žovú cestu my, deti. Nerozumieme, prečo ľudia trpia. Preto, že sú zlí? Preto, že sú starí? Preto, že sa nemajú radi a hádajú sa? Vlastne, vtedy trpíme aj my: keď sa naši rodičia hádajú, keď nemajú na nás čas, keď sú chorí...


Pane Ježišu, ty si trpel z lásky. Trpel si, lebo nás miluješ. Raz, keď k tebe prichádzali deti a apoštoli ich odháňali, zastal si sa ich. Povedal si: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19, 14) Chceme prichádzať k tebe často a rady. Aj dnes sme tu prišli k tebe. Aby sme boli s tebou. Aby sme ti ďakovali. Aby sme ti dali lásku. Zober si nás na ruky a objímaj nás, ako si to urobil vtedy.Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


1. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Dospelí ľudia si niekedy veľmi závidia. A pre to sa na seba hnevajú, hádajú sa a robia si zle. Aj Ježišovi mnohí závideli. Závideli mu, aký je dobrý a múdry, ako pomáha iným, ako uzdravu je. Hnevali sa na neho za to, že hovoril pravdu. Tak veľmi narástla ich zloba, že ho chceli odsú diť na smrť. A skutočne, raz sa im to podarilo. Prišli v noci a zajali ho. Súdili ho a odsúdili.


Pane Ježišu, akí dokážu byť ľudia niekedy zlí. A ty si taký dobrý. My sme ešte deti. Niekedy, keď vidíme dospelých, ako sa správajú, až sa bojíme byť dospelí. Chceme byť dospelí, ale nechceme byť zlí. Pane Ježišu, pomôž nám rásť. Pomôž nám však rásť v dobrom.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


2. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Keď Ježiša odsúdili, doniesli veľký kríž, ktorý Ježiš musel niesť. Ježiš kríž prijal s veľkou láskou. Objal ho a položil si ho na plecia. My, deti, nemáme také veľké kríže. Ani by sme taký kríž nedokázali odniesť. Máme len také menšie kríže – akými sú učenie, domáce úlohy, ranné vstávanie, - no ani tie sa nám niekedy nechce niesť. Ako sa nám len nechce ukladať si veci, vynášať smeti, utrieť riad, písať si domáce úlohy a učiť sa do školy. Učiť sa, to je náš najväčší kríž.


Pane Ježišu, s takou láskou berieš na seba ten veľký kríž. Náš najväčší kríž je učenie. Chceme ho niesť s láskou, po celý školský rok. Daj nám silu a chuť, aby sme sa každý deň smelo pustili do školských povinností.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


3. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Pán Ježiš vykročil s ťažkým krížom. Lenže prešiel len pár metrov a už padá na kolená. My sme sa ešte len nedávno naučili chodiť. A koľko bolo pádov, kým sme sa to naučili. Stálo nás to nejeden škrabanec, modrinu, či rozbité koleno. Ale stálo to zato, lebo dnes už beháme. Dnes je skôr problém v tom, kde všade beháme. Lebo niekedy beháme aj po zlých chodníkoch. Vtedy sú naši rodičia smutní.


Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že môžeme chodiť, behať, skákať. Len ťa prosíme, aby sme tak behali a skákali, aby sme nikdy neublížili sebe ani našim rodičom. Prosíme ťa, pošli nám vždy svojho anjela, aby nás chránil na našich cestách: do školy či zo školy, s kamarátmi či bez nich, na ihrisku alebo na ceste, doma za počíta čom či v lese za stromom.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


4. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Keď Pán Ježiš kráčal s krížom, prišla k nemu aj jeho mama, Mária. Ježiš bol veľmi rád, keď ju uvidel. Mal veľmi rád svoju mamu. Bol vždy poslušný, modlieval sa s ňou, rozprával sa s ňou o nebeskom Otcovi.


Aj my máme mamy. Mama je pre nás veľmi drahá. Nič nám ju nenahradí. Mamu by sme ne vymenili za nič na svete. Mama je mama. Mama je len jedna.


Pane Ježišu, ty vieš, ako je dobré mať mamu. Tvoja mama bola stále s tebou, ani na krížovej ceste ťa neopustila. Ďakujeme ti za naše mamy, ktoré sú stále s nami. Ony nás nikdy neopustia: ani vtedy, keď ideme do školy, ani vtedy, keď ideme s kamarátmi von. Neopustia nás, ani keď vyrastieme a budeme dospelí, lebo nás stále budú nosiť vo svojich srdciach. Prosíme ťa pre to, chráň nám naše mamy.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


5. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Ježiš je už veľmi slabý. Celú noc nespal, bili ho, bičovali, dávali mu tŕňovú korunu na hlavu. Teraz už nevládze kráčať s krížom na pleciach. Vojaci to videli. A preto prinútili jedného silného muža, Šimona, aby mu pomohol niesť kríž. My sme ešte veľmi slabí. Nemáme toľko síl ako dospelí. A preto potrebujeme pomoc. Potrebu jeme pomôcť s úlohami do školy, ale aj s inými vecami. Na druhej strane, aj my by sme mali pomáhať. Keď pomáhame, podobáme sa Šimonovi, ktorý pomohol Ježišovi.


Pane Ježišu, nauč nás prijať pomoc našich rodičov a starších súrodencov. Tiež nás nauč pomáhať. Máme veľa príležitostí pomôcť: vy niesť odpadky, poutierať riad, poupratovať si izbu, pomôcť slabším spolužiakom, otcovi a mame, keď nás poprosia, staršej pani s nákupom, postaviť sa v autobuse staršiemu ujovi... Ježišu, nauč nás pomáhať.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


6. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Veronika videla Ježiša, ako trpí. Mal totiž celú tvár zašpinenú od krvi, potu a prachu. Preto sa mu veľmi zle pozeralo; nevidel na cestu. Keď to videla, pribehla a podala mu ručník. On si ním utrel tvár a na ručníku zostal odtlačok jeho tváre. Veronika bola veľmi všímavá, ochot ná, láskavá. Nemali by sme robiť len to, čo nám kážu. Mali by sme si všímať, čo dobré môžeme urobiť.


Dobrý Ježišu, ty si vtedy nevidel, a preto sa ti kráčalo zle. Avšak, Veronika videla. Ona nebola slepá. My sme niekedy slepí; nevidíme, čo dobré môžeme urobiť. Prosíme ťa, daj, aby sme videli a aby sme ochotne poslúžili. Daj, aby sme boli všímaví a láskaví. Pomôž nám, aby sme každý deň urobili aspoň jeden dobrý skutok. A to sami od seba, bez toho, žeby nám to niekto kázal.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


7. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Pán Ježiš znovu padá pod krížom. Bolí nás, keď ho vidíme takto trpieť. Ale je to aj pre naše hriechy. Veď koľkokrát nechceme poslúchať rodičov alebo učiteľov. Chceme si všetko robiť po svojom. Niekedy na rodičov aj kričíme a hádame sa s nimi. Často sme tvrdohlaví, sebeckí a pyšní. A preto nechceme poslúchnuť. Pritom rodičia nám nechcú zle. Aj pre našu neposlušnosť Ježiš padá.


Pane Ježišu, ty si bol poslušný. Bol si posluš ný, ako malý chlapec a si poslušný aj teraz, keď nesieš kríž. My tak neradi poslúchame. Ale, keď vidíme teba takto poslušného, hanbíme sa. Chceme poslúchať. Pane Ježišu, pomôž nám, aby sme neboli tvrdohlaví a sebeckí, ale aby sme s úctou a láskou poslúchali. Veď vieme, že rodičia, ani učitelia nám nechcú zle.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


8. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Na svojej ceste Pán Ježiš stretol aj ženy, ktoré plakali. Prečo plakali? Lebo im bolo ľúto Ježiša, keď videli ako trpí. Ženy sú citlivejšie ako muži. Preto, keď vidia niekoho trpieť, je im ho ľúto a plačú. Aj naše mamy už toľkokrát plakali kvôli nám, keď nás videli trpieť. Napríklad, ak sme boli veľmi chorí alebo ak sme sa nejako zranili. Preto musíme byť opatrní a chrániť si zdravie, aby naše mamy nemuseli zbytočne plakať.


Pane Ježišu, ty si trpel z lásky. No my často trpíme pre našu hlúposť a neposlušnosť. A naše mamy plačú. A to len preto, lebo sme si nechceli vziať čiapku, keď bola zima, či obuť si poriadne topánky. Alebo sme šli tam, kde sme nemali a zlomili sme si ruku. Podobných prípadov je veľa. A našim mamám spôsobujú bolesť. Preto si chceme dávať väčší pozor a byť opatrnejší.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


9. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Ježiš už je skoro na vrchu, ktorý sa volá Gol gota. Ale tesne pod vrcholom znovu padá na zem. Tretí pád je najhorší. Ježiš už vôbec nemá síl, a preto padá k zemi a kríž padá naň. Je to veľmi škaredý pád. Ježiš však pozrie na vrchol a znovu pomaličky vstáva. Tak veľmi nás miluje, že hoci už vôbec nevládze, zbiera posledné sily a vstáva. Aké sme my, deti, niekedy lenivé. Nechce sa nám učiť, písať úlohy, nechce sa nám ísť do školy, pomáhať, možno ani sa pomodliť, ísť v nedeľu na sv. omšu, či v piatok na detskú.


Pane Ježišu, ty si všetko robil z lásky: chodil si pomedzi ľudí a učil ich, uzdravoval slepých, hluchých, chromých, mrzákov. Vôbec si nebol lenivý. Naopak, bol si veľmi usilovný a obetavý. Pomôž nám, aby sme vždy, keď si máme plniť nejaké povinnosti, mysleli na teba a na tvoju obetavosť.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


10. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Keď Ježiš vyšiel na Golgotu, vojaci mu strhli šaty. Len si predstavte, ako sa musel zle cítiť bez šiat. Ľudia na neho ukazovali, niektorí sa mu posmievali, škaredo mu nadávali. Ale on aj toto trpezlivo znášal. Ježiš bol veľmi trpezlivý. Bol trpezlivý, keď trpel a mal trpezlivosť s inými. Trpezlivosť je vzácna čnosť. Čo znamená byť trpezlivý? Znamená to, bez reptania a kriku znášať ťažkosti.


Pane Ježišu, ktorý si trpezlivý, daj aj nám trpezlivosť. Trpezlivosť hlavne v učení, ale aj v iných veciach. Stará múdrosť hovorí, že trpezlivosť ruže prináša. Aj ty si napokon vďaka trpezlivosti zvíťazil. Aj my veľa dokážeme, ak budeme vo všetkom, čo robíme, trpezliví.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


11. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Keď Ježišovi strhli šaty, položili ho na kríž a pribili mu naň ruky a nohy. Muselo ho to veľmi bolieť. Asi najviac. Veď ja mám taký strach, keď nás prídu hoci len očkovať. A poznám mnohých spolužiakov, čo sa rozplačú, keď vidia injekciu. Ježiš bol veľmi odvážny, keď sa nezľakol tých veľkých klincov. Ja by som už dávno plakal.


Pane Ježišu, obdivujeme tvoju odvahu. Daj, prosíme, aj nám takú odvahu; aby sme neboli strachopudi. Aby sme sa nebáli malej injekcie, ani vŕtačky u pána zubára. Daj tiež, aby sme sa nebáli priznať, ak sme urobili niečo zlé alebo dostali zlú známku v škole. Daj nám odvahu, ho voriť pravdu a nikdy neklamať, hoci by to bolo veľmi ťažké.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


12. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Ježiša s krížom vyzdvihli. Na kríži Ježiš visel tri hodiny. Od dvanástej hodiny do tretej hodiny popoludní. Predstavte si, ako sa tie tri hodiny veľmi trápil. Boli to dlhé tri hodiny. Hoci bol Ježiš na kríži, nenadával, nekričal, nehneval sa. Aj na kríži bol plný lásky. Miloval všetkých, čo tam stáli. Miloval aj tých, ktorí ho pribili na kríž, aj tých, čo sa mu posmievali. Ježiš miluje aj teba. Miluje ťa dokonca aj vtedy, keď ty robíš zle. A ty? Ako miluješ Ježiša?


Pane Ježišu, aký si dobrý. Miluješ všetkých ľudí, dokonca aj zlých, aj tých, ktorí ti ubližujú. Nauč aj nás takto milovať. Daj, aby sme Ťa mi lovali nadovšetko, z celého srdca a aj všetkých ľudí: rodičov, súrodencov, učiteľov, kamarátov, ale aj tých, čo sú zlí a ubližujú nám.


13. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Keď Pán Ježiš zomrel, zložili ho z kríža a po ložili ho do rúk jeho Matky, Márie. Ježiš dielo vykúpenia dotiahol až do konca. Nezostal stáť na polceste. Vytrval až do konca. Tesne pred smrťou povedal: „Je dokonané.“ A vydýchol. Koľko je vecí, ktoré začneme a nedokončíme? Možno sme začali chodiť do hudobnej, ale nechali sme to. Potom na výtvarnú, ale aj to sme nechali. Veľa sme toho začali, no nič nedotiahli? Ak je to tak, chýba nám jedna dôležitá čnosť: vytrvalosť.


Pane Ježišu, obdivujeme tvoju vytrvalosť. Keď si niečo začal, vždy si to dokončil. Chceme sa to od teba naučiť. Už toľko sme toho pozačínali a nedokončili. Prosíme ťa, daj nám vytrvalosť.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


14. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...


Ježiša potom pochovali. Uložili ho do veľké ho hrobu. Bola to vlastne jaskyňa. Nám deťom sú pohreby veľmi cudzie. Bojíme sa ich. Na umieranie sme ešte príliš malí. Ale stáva sa, že aj naši rovesníci sú vážne chorí a dokonca aj zo mierajú. Ježiš nám však dáva veľkú nádej, lebo nám prisľubuje nebo.


Pane Ježišu, pri tomto zastavení ťa chceme prosiť za deti, ktoré sú vážne choré. Pomáhaj im a ochraňuj ich. Veríme v nebo. Tam sú všetci ľudia šťastní. Nikto tam netrpí, ani neplače, nik sa na nikoho nehnevá. Všetci sa tam majú radi. Prosíme Ťa o silu žiť tak, aby sme si zaslúžili nebo. Tam budeme s tebou navždy šťastní.


Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...


Záverečná modlitba

Ďakujeme ti, Pane Ježišu za modlitbu krížovej cesty. Ďakujeme ti za tvoj príklad. Ukázal si nám, že je dôležité, aby sme boli dobrí, aby sme dokázali prijímať a niesť to, čo je ťažké. Tiež nás učíš, že máme byť opatrní, keď sme vonku pri hre, že máme poslúchať a ochotne pomáhať. Že nemáme robiť len to, čo nám kážu, ale že si máme všímať, čo dobré môžeme vykonať. Tiež sme pochopili, že nemáme robiť zbytočné starosti naším mamám a otcom, že máme byť usilovní a obetaví, trpezliví a vytrvalí.

Chceme žiť ako ty, Pane Ježišu. Máme život pred sebou a chceme ho dobre prežiť. Preto ťa prosíme, uč nás a veď nás v našom živote a daj, aby sme raz prišli k tebe do neba.


Amen.

646 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page