• P. Stanislav Bindas, CM

Fotogaléria zo Sviatosti Birmovania v Slovenskej Misii, April 2021

Takto oslávili slávnosť Birmovania naši mladí a ich rodiny, blízky a priatelia v Slovenskej Misii v Chicagu (v priestoroch Českej Misie v Brookfield, IL) pri špeciálnej návšteve otca biskupa Milana Ľacha 25. apríla 2021.
Recent Posts

See All