top of page
  • Writer's pictureP. Stanislav Bindas, CM

Poďakovanie za zbierku na pomoc chudobným a deťom na Ukrajine

V spolupráci s Misijnou spoločnosťou sv. Vincenta de Paul na Ukrajine sme odpovedali na ich výzvu pomoci rodinám na Ukrajine, kde sme prispeli sumou 1600.00 USD. Nech Pán odmení svojimi milosťami a hojným požehnaním štedrosť všetkých dobrodincov.


Tu zdieľame poďakovanie aj našej komunite, ktorá prispela do tejto zbierky minulého roku.

Viac informácii o tejto zbierke nájdete na Chudobní a deti Ukrajina

42 views0 comments

コメント


bottom of page